Kategoria: Ei kategoriaa Page 1 of 2

Hae mukaan hallitukseen!

Yliopistomaailmassa ainejärjestöjen hallitukset pyörittävät kokonaisuudessaan ainejärjestön
toimintaa, joka näkyvimmillään tarkoittaa tapahtumien järjestämistä. Taustalla toimii myös
yhdistyksen suunnitelmallinen kehittäminen kaikilla yhdistyksen osa-alueilla, kuten
toimintatavoissa, rahankäytössä, viestinnässä ja koulutussektorillakin.

Emile ry:n hallitus koostuu enimmillään 13 järjestön jäsenestä, jotka ovat aivan tavan tallaajia ja
opiskelijoita siinä missä muutkin. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma nimetty vastuualueensa
jota hän hoitaa, mutta todellisuudessa kaikki hallituksessa tekevät kaikkea ja aina autetaan toisia.
Kaikki pääsevät siis suunnittelemaan tapahtumia, pohtimaan varojen käyttöä, keskustelemaan
sosiaalipoliittisista asioista ja ottamaan vastuuta milloin mistäkin asiasta. Eli vaikka vastuualueet
ovat nimellisesti jaettu, ei se sido jäsentä vain siihen yhteen tiettyyn tehtävään hallituksen sisällä.
Voisi jopa karkeasti heittää, että hallitustyö painottuu n. 40% omaan pestiin ja 60% hallituksen
muihin hommiin poislukien puheenjohtajiston, talousvastaavan ja tapahtumavastaavat, joiden
tehtävät painottuvat vahvemmin oman pestin nimettyihin tehtäviin. Tarkemmat kuvaukset eri
pestien sisällöistä ja vastuualueista löytyy nettisivuilta kohdasta yhdistys -> hallitus -> hallitustehtävät.

Iltakoulut: Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan eli yleensä viikoittain iltakouluun, jossa kaikki
kertovat pestiensä (ja välillä myös henkilökohtaisetkin) kuulumiset. Siellä myös pohditaan yhdessä
viikon aikana heränneitä kysymyksiä ja puntaroidaan vaihtoehtoja esimerkiksi siihen mikä on
jonkin tapahtuman teema, kuinka monta haalarimerkkiä tilataan tai mihin aikaan joku tapahtuma
järjestetään. Iltakoulut käydään usein jonkun hallituslaisen kotona tai koulun tiloissa ja siihen
vierähtää usein tunti jos toinenkin. Ne ovat rentoja tapaamisia, jossa kaikki saa vaikuttaa kaikkeen,
sekä tuoda esiin huolia ja murheitaan. Välillä myös syödään herkkuja jotta aivot pysyvät virkeinä
koko illan. 

Kokoukset: Kokouksia pidetään kuukausittain ja ne ovat virallisin ja jäykin hallituksen
tapaamismuoto. Kokousten idea on tuoda julki iltakouluissa päätetyt asiat ja tehdä niistä viralliset
päätökset, jotka ovat myös jäsenistölle nähtävissä. Toisin sanoen kokoukset ovat tiivistelmä
iltakouluissa käydyistä asioista.

Kesä- ja heinäkuu pidetään lomaa kaikesta hallitustoiminnasta!

Hallitukseen hakeminen ja ehdolle asettuminen:
Hallitus toimii yhden kalenterivuoden ajan ja seuraavan vuoden hallitus valitaan aina edellisvuoden
syyskokouksessa. Eli vuoden 2024 hallitus valitaan syyskokouksessa 2023, joka järjestetään
marraskuussa. Hakemiseen riittää se, että tulet paikalle syyskokoukseen ja asetut ehdolle. Kokous
etenee niin, että alkuun käydään läpi yhdistyksen taloustilannetta ja muita kokousjuttuja, ja
kokouksen loppuvaiheessa valitaan uudet jäsenet. Ensin valittavaksi tulee puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, talousvastaava ja sihteeri, sillä ilman heitä ei hallitus pyöri lainkaan. Kun nämä
neljä on valittu, tulee loppujen pestien vuoro. Kun haluamasi pesti tulee vuoroon, nouse ylös
seisomaan, jonka jälkeen voit esitellä itsesi ja esittää muutamat perustelut sille, miksi haluat
kyseiseen pestiin ja miksi olisit hyvä siinä. Kokouksen muut osallistujat ja hallituslaiset saattavat
esittää sinulle kysymyksiä, mutta niitä ei kannata säikähtää. Saatat olla kyseisen pestin ainoa hakija,
tai hakijoita voi olla useampi. Jos olet ainoa hakija, sinut valitaan automaattisesti, mutta jos
hakijoita on useampi, niin kaikista hakijoista äänestetään ja eniten ääniä saanut hakija valitaan
siihen pestiin. Voit asettua ehdolle useampaankin eri pestiin, mutta valituksi voit tulla vain yhteen.

Hallituksen saamat edut:

 • VIP-kortit Club Escapeen
 • Upea haalarimerkki
 • Todistus hallituksessa toimimisesta
 • Mahdollisuus opintopisteisiin (2op)
 • Etuosto-oikeus joihinkin tapahtumiin
 • Mahdollisuus osallistua JYY:n järjestötoimijoille suunnattuihin tapahtumiin
 • Hallitusten yhteissitsit
 • Mahdollisuus osallistua toisten ainejärjestöjen vuosijuhlille alehintaan
 • Ilmaiset 3MIO liput (jos niin päätetään)
 • Tapahtumavastaaville kiertävästi ilmaiset sitsit
 • Hallituksen tyhypäivät

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET / FAQ

En tiedä riittääkö minulla aika hallitustoimintaan, joten osaatteko sanoa kuinka paljon aikaa siihen
pitää varata?

 • Hallituksen tapaamisiin kuluu se 2h viikossa iltakouluihin tai kokoukseen. Toki työtä
  tehdään myös omalla ajalla, mutta saat täysin itse päättää kuinka paljon haluat panostaa
  hallitustoimintaan. Kiireiset ajat tulevat myös aalloittain, eli joskus on paljonkin hommaa ja
  työtunteja voi kertyä viikossa jopa 15, kun taas joskus tuntuu ettei ole mitään muuta kuin se
  parin tunnin iltakoulu.
 • Jokaisessa pestissä on muutama pakollinen asia mitä täytyy vuoden aikana tehdä, mutta
  muuten saat vapaasti toteuttaa itseäsi ja ideoitasi pestin suhteen. Hallituksessa saa ja pitää
  sanoa, jos tuntuu että on liian kiire ja liian paljon tekemistä, jolloin asioita priorisoidaan ja
  delegoidaan muille jäsenille. Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka hallituspaikka on
  vastuutehtävä, ei se saa kuitenkaan mennä kouluhommien tai töiden edelle ja vapaatakin
  pitää muistaa pitää. Eli long story short, tee just niin paljon kun itsestä hyvälle tuntuu!

Olen fuksi, voinko silti hakea hallitukseen?

 • Totta kai voit! Hallitustoiminta ei edellytä mitään aiempaa kokemusta ja kaikki hallituksen
  uudet jäsenet ovat samassa tilanteessa. Puheenjohtajan pesti on sellainen, että siihen
  hakijalta toivotaan vähintään yhtä opiskeluvuotta oppiaineessamme, jotta hakijalle on
  kerennyt muodostua jonkinlainen kuva opiskelijaelämästä ja ainejärjestömme toiminnasta.
  Alkuvuodesta kaikki ovat yhtä pihalla kaikesta, mutta hallitustoimintaan opitaan yhdessä
  kevään edetessä.

Mitä jos haluan esim. sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi, mutta siihen on yhdistetty myös
kansainvälisyysvastaavan pesti, jota en halua?

 • Voit laittaa jo etukäteen viestiä hallitukselle ja kertoa tästä, tai sitten voit kertoa asiasta vasta
  syyskokouksessa pestiä hakiessasi. Pestijakoja voidaan muuttaa tarvittaessa ja antaa erilaisia
  painotuksia eri ihmisille. Jos siis tuntuu, että pestijaot ovat oudot tai sieltä ei löydy juuri
  sinulle sopivaa komboa, niin laita rohkeasti viestiä tai kerro jollekin, niin muutoksia voidaan
  tehdä!

Miksi joitain pestejä on yhdistetty? Esimerkiksi tapahtuma+liikunta tai sopo+kansainvälisyys?

 • Pestien yhdistämistä tehdään, koska itsessään ne olisivat aika vähän työllistäviä tehtäviä,
  mutta ne koetaan kuitenkin tärkeäksi nimetä. Esimerkiksi kansainvälisyysvastaavalla ei ole
  viime vuosina ihan älyttömän paljon tehtävää ollut, mutta sen merkitys kasvaa vuosi
  vuodelta. On myös tärkeää, että hallituksesta löytyy joku, jolla on nimitys kansainvälisyysvastaavasta, sillä se helpottaa esimerkiksi vaihtareiden kanssa kommunikointia, kun he tietävät kehen ottaa yhteyttä. Pestien yhdistelmät eivät ole siis lukkoon lyötyjä, ja uusia yhdistelmiä voidaan aina tehdä ja joitan yhdistelmiä rikkoa, riippuen täysin hakijoiden mielenkiinnonkohteista. Jos esimerkiksi sinua kiinnostaa liikunta ja kansainvälisyys, voidaan nämä kaksi pestiä tarpeen tullen yhdistää!

Onko hallituslaisen pakko osallistua kaikkiin tapahtumiin?

 • Ei ole! Hallituslaisten toivotaan käyvän tapahtumissa, jotta ylläpidetään hyviä suhteita
  jäsenistöön, ollaan näkyvä osa jäsenistöä ja osoitetaan aktiivisuutta. Sitä voi kuitenkin
  toteuttaa myös muuallakin kuin vain tapahtumissa, eikä ketään velvoiteta tapahtumiin
  osallistumaan.

MIKSI MINUN PITÄISI HAKEA HALLITUKSEEN?

 • Jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen ja ainejärjestön asioihin, oikeasti.
 • Jos sulla on ideoita, joita haluat päästä toteuttamaan.
 • Jos haluat hyviä ystäviä ja sisältöä, sekä haastetta arkeen.
 • Jos haluat oppia ryhmätyötaitoja, työelämätaitoja ja sisällöntuotantoa, sekä oppeja
  yhdistystoiminnan pyörittämisestä.
 • Jos haluat olla aina ajantasalla siitä mitä tapahtuu ja milloin
 • Jos haluat päästä järjestämään tapahtumia
 • Jos haluat hienon haalarimerkin ja escin vipin
 • Hallitustoimintaa ja sen tuomia vastuutehtäviä myös arvostetaan työmarkkinoilla! 😉

Taidehistorian & taidekasvatuksen perusopinnot (30 op)

Ensimmäinen osa Emilen uuteen sivuaineblogi -sarjaan, jossa opiskelijat kertovat omia kokemuksiaan eri sivuaineopintokokonaisuuksista ja niiden suorittamisesta. Kaikki kertomukset ovat tervetulleita, joten viestintävastaavaan voi olla yhteydessä halutessaan! :)

Mitä siellä opiskellaan?

Taidehistoria & taidekasvatus -nimistä oppiainetta ei sellaisenaan toisella asteella ole joten on ymmärrettävää jos se tuntuu vähän vieraalta. Tiivistetysti taidehistoria tutkii taidetta ja visuaalista kulttuuria, taiteilijoita ja taiteen tyylisuuntia luolamaalauksista nykytaiteeseen, maisemamaalauksista graffiteihin ja arkkitehtuurista kirjallisuuteen. Taidekasvatus taas on kiinnostunut esimerkiksi muuttuvista taidekäsityksistä (“mikä on taidetta?” “kuka on taiteilija?”), taiteen instituutioista (taidetta on muuallakin kuin museoissa) ja siitä, kuinka ihmiset luovat ja vastaanottavat taidetta. Sekä perus- että aineopinnoissa nämä molemmat kulkevat rinnakkain.

Miten siellä opiskellaan?

Suurimmalla osalla kursseista suoritustavan saa valita perinteisen luento-opetus + lopputentti -vaihtoehdon tai itsenäisen suoritustavan (essee, oppimistehtävä tai kirjatentti) välillä, mutta esimerkiksi Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvastot -kurssi on ryhmätyökurssi, jonka suorittavat sulassa sovussa taidehistorian & taidekasvatuksen sekä kirjallisuuden pää- ja sivuaineopiskelijat sekä äidinkielen & kirjallisuuden opettajaksi opiskelevat. Jos poikkitieteellinen ryhmätyöskentely (ja aineenopettajaksi opiskelevien mukanaan tuoma erilainen näkökulma kasvatustieteisiin) kiinnostaa, kannattaa kurssia ainakin harkita.

Miksi valitsit tämän sivuaineen?

Puhtaasta mielenkiinnosta ja suuresta rakkaudesta taidetta ja kulttuuria kohtaan. Käyn paljon taidemuseoissa, mutta halusin saada teoksista “enemmän irti”. Tähän tavoitteeseen opinnot ovat vastanneet ja vieneet mennessään niin, että aion jatkaa oppiaineen aineopintoihin. Kulttuurin ja taiteen ymmärtäminen kartuttaa myös humanistista yleissivistystä ja auttaa ymmärtämään ihmistä, mistä on hyötyä kaikilla elämänalueilla.

Mistä kurssista kannattaa aloittaa?

Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Oman kiinnostuksen mukaan voi tietenkin opiskella myös vaikka vain yhden kurssin! Pehmeimmän laskun tarjonnee Taiteentutkimuksen perusteet (tästä pääaineopiskelijatkin urakkansa aloittavat) tai Suomen taiteen historian kurssi, jossa tulee varmuudella vastaan tuttuja teoksia jokaiselle joka on joskus edes vilkaissut äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjaa.

Vapaa sana

Miksi kasvatustieteilijän (jokaisen!) kannattaisi lukea taidehistoriaa? Maailman taiteen historia -mammuttiteoksen kirjoittaneet Hugh Honor ja John Fleming sanovat sen minua paremmin: “Merkittävät taideteokset ovat paljon muutakin kuin esteettistä mielihyvää tuottavia esineitä ja ihmisen nerouden ilmauksia. Ne syventävät itsetuntemustamme, laajentavat tietoisuutta omasta ja muiden kulttuuriperinnöstä sekä lisäävät suvaitsevaisuuttamme toisenlaisia elämäntapoja kohtaan.”

Tuleva moniosaaja, tunnista osaamisesi!

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat työnhaun A ja O, mutta niistä on apua myös oman urasuunnan ja opiskeluvalintojen hahmottamisessa. Kun tiedät mitä osaat, itseluottamuksesi kasvaa ja osaat kertoa osaamisestasi paremmin muille. Lähde siis retkelle omaan osaamiseesi!

Koosta osaamisesi yhteen ja luokittele eri tavoin 

Kuten mikä tahansa kokonaisuus, myös omaa osaamista on helpompi käsitellä, kun sen pilkkoo pienempiin palasiin. Osaamista kertyy monista eri lähteistä, kuten opiskeluista, kesätöistä, järjestö- ja vapaaehtoistöistä, harrastuksista ja ihan kaikesta vuorovaikutuksesta. Listaa omat toimintaympäristösi ja nosta jokaisesta kolme asiaa, joita osaat tai olet oppinut viime aikoina. 

Toinen tapa luokitteluun on osaamisen sisältö. Voit luokitella osaamisesi esimerkiksi substanssiosaamiseen, infraosaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Substanssiosaaminen on opiskeluista kertynyttä asiaosaamista ja infrataidot puolestaan työn tekemisen taitoja, kuten ohjelmisto- tai kielitaitoa. Vuorovaikutustaidot taas liittyvät ihmissuhteisiin eli esimerkiksi työyhteisötaitoihin. Listaa näistä jokaisesta osa-alueesta jälleen kolmesta viiteen taitoa. 

Halutessasi voit ottaa askeleen vielä pidemmälle ja arvottaa osaamistasi: missä olet erityisen taitava ja mikä on miellyttävintä? 

Kerro taidoistasi ja keskity oppimiskokemuksiin

Kun olet hahmottanut osaamisesi osa-alueita ja taitoja, on sanoittamisen aika. Tämä vaihe linkittyy osaamisesi kertomisesta ulospäin, esimerkiksi työnhakutilanteessa tai tutustuessasi uusiin ihmisiin. 

Tärkeää on keskittyä sanoittamaan juuri sinun osaamistasi sen sijaan, että kertoisit esimerkiksi vain geneerisesti “mitä ja missä” olet opiskellut. Tehosta sanoittamista konkretialla ja aktiivisilla ilmaisuilla. Voit käyttää apuna esimerkkejä ja lukuja. Korosta myös opittuja asioita – yksittäinen moka, joka on käännetty oppimiskokemukseksi voi jättää muistijäljen kuulijan mieleen. 

Voit myös koostaa osaamisesi keskeisimpiä ja toisiinsa linkittyviä alueita isommiksi kokonaisuuksiksi, vahvuuksiksi. Tämä on oiva keino esitellä oma osaaminen tiiviisti ja ymmärrettävästi. Omien vahvuuksien esittely on tarpeen esimerkiksi tarvetyöpaikkaa hakiessa. 

Sovella osaamistasi ja mieti, mitä haluat oppia tulevaisuudessa

Oma osaaminen voi tuntua vähäiseltä, jos viettää aikaa pelkästään saman osaamisprofiilin ihmisten kanssa. Ympäristö vääristää osaamisesi mittakaavaa. Hakeudu ajoittain myös poikkitieteelliseen seuraan ja sovella osaamistasi uudessa ympäristössä. Tällöin osaamisesi sisältö ja arvo nousevat uudella tavalla esille. 

Voit myös pohtia, minkälaisissa tehtävissä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa. Se auttaa hahmottamaan, minkälaista osaamista olisi hyvä kartuttaa lisää. Näin voit tunnistaa kehityskohteitasi tai innostua täysin uusista aluevaltauksista. 

Oman osaamisen tunteminen on jatkuva prosessi ja siksi kannattaakin varata arjen keskelle pieniä reflektiohetkiä. Mieti, mikä on ollut viime aikoina kivaa, missä olet onnistunut ja mitä olet oppinut. Nämä toimivat suuntamerkkeinä osaamisen tuntemisen tiellä, jotta et eksy polulta laajempien pohdintahetkien välillä. Pidempi hetki osaamisen tutkiskelulle kannattaa varata lukukauden lopussa tai työnhakurupeaman alussa. 

Ihanaa kevättä sinä tuleva moniosaaja!

Teksti: Elli Suonpää

Kirjoittaja toimii järjestösuunnittelijana Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:ssä, moniosaajien omassa ammattijärjestössä.

Save the date: 20.11.2021

SAVE THE DATE!!


Arvoisat juhlavieraat, nyt se on varmaa!! Tasan puoli vuotta jäljellä siihen, että Emileä juhlitaan isosti 48-vuoden kunniaksi.

Varaa kalenterista 20.11.2021, seuraavan päivän sillistä tietenkään unohtamatta!


Nyt juhlat voidaan mieleen painaa,jotta niitä ei unohtaa voi lainkaan. Seuraavaksi sovittelemaan kauluspaitaa ja mekkoa, jotta puolen vuoden päästä on mahdollisimman helppoa!


Lisätietoja juhlista julkaistaan syksyn aikana.


In English:


SAVE THE DATE!!

Ladies and gentlemen,
Exactly half a year left until Emile is celebrating big in the 48th anniversary. Book your calendar on 20.11.2021, not forgetting the next day’s “sillis”, of course! 
More information about the party will be released during the fall.

Emilen vappu 2021

Moikka emileläiset!

Koulutehtävät vähenee ja kesäloma (tai kesätyöt) lähestyy. Sitä ennen on kuitenkin aika viettää aikaa yhdessä ystävien ja rentoutua Vapun viettoon huhtikuun viimeisellä viikolla. Alla muistilista Vapun tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta – toivottavasti nähdään mahdollisimman monessa! Alempaa löydät myös linkit Emilen Vappupassin sekä haalarimerkkien tilauslomakkeille. Vappupassin suorittajille on luvassa Emilen uusi, tätä vappua varten, teettämä haalarimerkki!

Tapahtumat


Maanantai 26.4.

Tiistai 27.4.


Keskiviikko 28.4.

Torstai 29.4.

Perjantai 30.4.

HUOM!
Muistattehan noudattaa voimassa olevia koronarajoituksia myös Vapun aikana! Ohessa JYY:n tapahtumaohjeistus: https://jyy.fi/jyyn-tapahtumaohjeistus-kevaalle-2021/


Ilmoittautuaksesi tapahtumiin, sinun tulee olla Emile ry:n jäsen ja jäsenyytesi tulee olla siirrettynä uuteen jäsenrekisteriin Kideappiin. Jos et ole vielä siirtänyt jäsenyyttäsi, löydät siihen ohjeet nettisivuilta! Siirto vie vain muutaman minuutin.

Emilen vappupassi

Suorittamalla helppoja vappuaiheisia toimintoja ja osallistumalla Emilen yllä oleviin tapahtumiin, saat Emilen uuden vappuhaalarimerkin.

 • Suorittamalla passista 5 kohtaa, joista vähintään yksi on Emilen järjestämä tapahtuma, saat Emilen uuden vappuhaalarimerkin.
 • Suorittamalla kaikki passin 16 kohtaa, saat haalarimerkin lisäksi pienen yllätyksen!

Vappupassin hinta on 2 euroa tai itse valitsemasi summa. Maksulla katetaan osa haalarimerkkien hankkimisesta syntyneistä kuluista, ja ylimenevä osuus käytetään täysimääräisenä Emile ry:n toimintaan.

Täytä Forms-lomake ja maksa passi MobilePaylla, niin passi lähetetään sinulle juuri ennen vappukarkeloiden alkua. 
MobilePaylla maksamiseen ohjeet löydät lomakkeelta. Tarvittaessa maksu onnistuu myös tilisiirrolla:

Saaja: Emile ry

IBAN: FI54 8400 0710 5987 97

Viitenumero: 2040

Linkki Forms-lomakkeelle: https://forms.gle/uY13fuszVttuW5gA9

Haalarit kaipaa täytettä, etkä jaksa odottaa Vappupassin palkintoa?

Emilen haalarimerkkejä saat tilattua myös verkosta! Toimitustavaksi voit valita postituksen tai noudon Jyväskylän keskustasta. Tilaaminen toimii Forms-lomakkeen kautta, ja maksu hoidetaan MobilePaylla tai tilisiirrolla. Maksutiedot ovat muuten samat, mutta merkkejä tilatessa käytä viitenumeroa 2147.

Linkki Forms-lomakkeelle: https://forms.gle/Rk4NLZqK9BPuLrnT7

Hyvää Vappua toivottaen,

Emilen hallitus

Korkeakouluopiskelijoiden hätähuuto: selviytyminen ei tarkoita hyvinvointia

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista koskeva kannanotto

Emile ry on allekirjoittanut yhdessä yli 220 ainejärjestöä kanssa kannanoton, jossa vaaditaan sekä huomion kiinnittämistä että konkreettisia tekoja opiskelijoiden jaksamisen tueksi. Kannanotto on lähetetty 19.3.2021 opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä valtamedioihin.

Kannanotossa vaaditaan:

 • Opintopistevaatimusten ja opintolainahyvityksen huojentamista sekä tukikuukausien lisäämistä
 • YTHS:n lisärahoitusta ja resurssien lisäämistä
 • Laadukkaan ja turvallisen koulutuksen takaamista poikkeusaikana

Lue koko tiedote:

Tärkeä tiedote jäsenrekisterin siirtämisestä Kide.appiin

(In English below)

Porkkanatarra on jatkossa myös digitaalinen, sillä yhdistyksen kevätkokouksessa 25.02.2021 päätettiin siirtää Emile ry:n jäsenrekisteri Kide.app-sovellukseen. Lue tiedote huolella läpi, sillä kyseinen uudistus edellyttää toimenpiteitä myös jäseniltä!

Yhdistys on päättänyt siirtää jäsenrekisterin Kide.appiin, joka on opiskelijoille, opiskelijajärjestöille ja tapahtumatuottajille suunniteltu palvelu. Jotta siirtäminen onnistuu, jäsenten tulee itse käydä siirtämässä jäsenyytensä sovellukseen. Toisin sanoen yhdistys ei voi tällä hetkellä siirtää jäsenten tietoja, vaan jäsenten tulee itse kirjautua tai rekisteröityä sovellukseen ja lisätä jäsenyys omalle Kide.app-tilille. Yhdistys toivoo, että jokainen opiskelija kävisi omaehtoisesti siirtämässä jäsenyyden lähiaikoina, jotta jäsenrekisteri saataisiin toimivaksi. Vanhasta jäsenrekisteristä tullaan luopumaan tulevaisuudessa, joten liityhän Kide.appiin mahdollisimman pian! Ohjeet siirtämiseen löytyvät alta.

Myös uudet jäsenyydet hankitaan sovelluksen kautta eli jäsenmaksuja ei enää siirretä tilisiirrolla suoraan yhdistykselle. Samalla yhdistys päivitti rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Päivitetyt versiot löydät Kide.appista jäsenyyden siirtämisen yhteydestä sekä nettisivuilta: https://emilery.fi/rekisteriselosteet/

Ohjeet jäsenyyden siirtämiseen

1. Lataa Kide.app-sovellus puhelimeesi

2. Kirjaudu sisään tunnuksellasi tai luo itsellesi tunnus, jos olet uusi käyttäjä

3. Etsi jäsenyyksistä tai hae hakukentästä ”Emile ry:n jäsenyys”

4. Jos olet jo jäsen, valitse ilmaisista jäsenyyksistä oma vuosikurssisi.

 • Jäsenyys on voimassa 8 vuotta liittymishetkestä, minkä vuoksi oikean vuosikurssin (liittymisvuoden) valitseminen on oleellista.

Jos olet uusi jäsen, valitse 12 euroa maksava uusi jäsenyys

5. Täytä jäsentietolomake

6. Klikkaa ”siirry tilaamaan” ja hyväksy ostos. Jäsenyys jää odottamaan rekisterinpitäjän hyväksyntään

7. Kun jäsenyys on hyväksytty, näet sen Kide.appissa omasta lompakostasi kohdasta jäsenyydet

Lompakossa näkyvä jäsenyys toimii kuten porkkanatarra eli digitaalista jäsenkorttia näyttämällä saat etuja Emilen yhteistyökumppaneilta. Jäsenkortti Kide.appissa ja fyysinen porkkanatarra toimii toistaiseksi tasavertaisena merkkinä jäsenyydestä.

Yhdistys on saanut myös lisää yhteistyökumppaneita viime aikoina, joten käyhän kurkkaamassa laajentuneet edut nettisivuilta: https://emilery.fi/jasenedut/

Myös alumnirekisteri tullaan siirtämään Kide.appiin tämän vuoden puolelta, joten pysykää kuulolla!

Ystävällisin terveisin,

Emilen hallitus

____________________________________________________________

Hello members of Emile!

The carrot sticker, which has been the sign of the membership, is going to be also in digital. The subject association decided in its annual meeting 25.02.2021 that the member register will be transferred to Kide.app. Please read this message carefully through because the reorganization requires actions from the members themselves.

Emile has decided to transfer its member register to Kide.app, which is a service application to students, subject associations and event producers alike. In order to make the transition run smoothly, members should go and transfer their membership themselves to the application. In other words the association can’t transfer the member information on behalf of the members, so members should log in or register in to the application and add their membership on their personal Kide.app account. The board of Emile hopes that every student will take these actions on their own accord at their earliest convenience because we’re going to give up the old register in the future! The instructions for the transfer are listed below.

Membership fees are handled within the application so if you’re not already a  member of Emile, you will purchase membership in the Kide.app. The association also updated the registry- and data security descriptions which you’ll find from the Kide.app and our website: https://emilery.fi/rekisteriselosteet/. Notice that these descriptions are only available in Finnish but if you need help with the translation, contact our international coordinator Regina Tverdohleb: reginatverdohleb@gmail.com.

The instructions for transferring the membership

1. Download Kide.app

2. Log in or register in if you don’t have account already

3. Click ”membership” or search it as ”Emile ry:n jäsenyys”

4. If you are already a member of Emile, select from the free membership options your annual rate (the year you have joined the association)

If you are a new member, select ”uusi jäsenyys” (new membership) which costs 12 €.

5. Fill in the membership form

6. Click ”proceed to checkout” and finish the transaction

7. Once the membership has been accepted, you’ll find it in Kide.app in your own wallet under memberships- section.’

The membership within the Kide.app works just as the carrot sticker so by showing the digital membership card you have access to membership benefits.  Emile has also found new partners lately so check out the new and expanded benefits from our website: https://emilery.fi/jasenedut/ 

 Also the alumni register will be transferred to Kide.app within this year so stay tuned!

Kindly regards, 

The board of Emile

Kutsu Emile ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 25.2.2021

Tervetuloa Emile ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen! 

Aika:                  Torstai 25.2.2021 klo 18:00
Paikka:               Kokoustila Halonen, Ilokivi, Jyväskylän yliopisto. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Zoom-linkki etäosallistumiseen: https://jyufi.zoom.us/j/65929242855
Huom! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi jäsenistö ei voi osallistua kevätkokoukseen paikan päällä, mutta on lämpimästi tervetullut seuraamaan kokousta etäyhteydellä. 

Esityslista sääntömääräinen kevätkokous 03/2021
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5   Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen.
6   Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7   Sääntömuutoksen vahvistaminen.

8   Emile ry:n jäsenrekisterin siirtäminen Kideappiin ja jäsenmaksusta maksettavien kulujen vahvistaminen. 
9   Talousasiat
10  Muut esille tulevat asiat 
11  Kokouksen päättäminen

Emilen ry:n hallitus vuodelle 2020 on valittu!

WhatsApp Image 2019-11-28 at 15.23.33Syyskokouksessa 27.11.2019 valittiin Emile ry:n hallitus toimikaudelle 2020. Tsemppiä tulevaan vuoteen kaikille valituille!

Hallitus 2020

Puheenjohtaja: Simo Partanen (simo.v.partanen(at)student.jyu.fi)

Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki (emmi.k.rauhamaki(at)student.jyu.fi)

Talousvastaava: Riina Ollila (riina.m.ollila(at)student.jyu.fi)

Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki (netta98(at)gmail.com)

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen (hanna.k.malinen(at)student.jyu.fi)

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius (niina.m.helenius(at)student.jyu.fi)

Tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Vilma Vihuri (vilma.a.vihuri(at)student.jyu.fi)

Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki (teresa.m.m.ihamaki(at)student.jyu.fi)

3miot-vastaava: Aino-Maria Malin (aino-maria.e.malin(at)student.jyu.fi)

SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen (riikka.toiviainen(at)gmail.com)

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg (anni.a.lamberg(at)student.jyu.fi)

Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo (titta.e.leisimo(at)student.jyu.fi

Liikuntavastaava: Pinja Hytönen (pinja.e.hytonen(at)student.jyu.fi)

 

Lisäksi toimihenkilönä toimivaksi työelämävastaavaksi valittiin Kristiina Solio (kristiina.e.solio(at)student.jyu.fi)

 

 

Hallitus 2019 on valittu!

Emilen hallitus vuodelle 2019 valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.11. Onnea kaikille valituille ja tsemppiä tulevaan vuoteen!

Puheenjohtaja Simo Partanen simo.v.partanen(at)student.jyu.fi
Varapuheenjohtaja ja työelämävastaava Henri Ilkko henri.m.ilkko(at)student.jyu.fi
Talousvastaava Santtu Peltomäki santtu.e.peltomaki(at)student.jyu.fi
Sihteeri ja viestintävastaava Sanni Vatanen sanni.e.vatanen(at)student.jyu.fi
Koulutuspoliittiset vastaavat Emmi Rauhamäki emmi.k.rauhamaki(at)student.jyu.fi ja Juha-Pekka Maunula juho-pekka.p.j.maunula(at)student.jyu.fi
Specia- ja SKOL-vastaava Hanna Korhonen hanna.t.korhonen(at)student.jyu.fi
Tapahtuma-ja 3mio-vastaava Jemina Mänty jemina.j.manty(at)student.jyu.fi
Tapahtuma-ja kulttuurivastaava Markus Parkkola markus.s.parkkola(at)student.jyu.fi
Liikunta- ja sosiaalipoliittinen vastaava Tiia Karjalainen tiia.m.karjalainen(at)student.jyu.fi
Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava Helene Metsi helene.k.metsi(at)student.jyu.fi
Kansainvälisyysvastaava Mari Mikola mari.i.mikola(at)student.jyu.fi
Hallituksen jäsen Hanna Pullinen hanna.m.pullinen(at)student.jyu.fi

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén