Yliopistomaailmassa ainejärjestöjen hallitukset pyörittävät kokonaisuudessaan ainejärjestön
toimintaa, joka näkyvimmillään tarkoittaa tapahtumien järjestämistä. Taustalla toimii myös
yhdistyksen suunnitelmallinen kehittäminen kaikilla yhdistyksen osa-alueilla, kuten
toimintatavoissa, rahankäytössä, viestinnässä ja koulutussektorillakin.

Emile ry:n hallitus koostuu enimmillään 13 järjestön jäsenestä, jotka ovat aivan tavan tallaajia ja
opiskelijoita siinä missä muutkin. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma nimetty vastuualueensa
jota hän hoitaa, mutta todellisuudessa kaikki hallituksessa tekevät kaikkea ja aina autetaan toisia.
Kaikki pääsevät siis suunnittelemaan tapahtumia, pohtimaan varojen käyttöä, keskustelemaan
sosiaalipoliittisista asioista ja ottamaan vastuuta milloin mistäkin asiasta. Eli vaikka vastuualueet
ovat nimellisesti jaettu, ei se sido jäsentä vain siihen yhteen tiettyyn tehtävään hallituksen sisällä.
Voisi jopa karkeasti heittää, että hallitustyö painottuu n. 40% omaan pestiin ja 60% hallituksen
muihin hommiin poislukien puheenjohtajiston, talousvastaavan ja tapahtumavastaavat, joiden
tehtävät painottuvat vahvemmin oman pestin nimettyihin tehtäviin. Tarkemmat kuvaukset eri
pestien sisällöistä ja vastuualueista löytyy nettisivuilta kohdasta yhdistys -> hallitus -> hallitustehtävät.

Iltakoulut: Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan eli yleensä viikoittain iltakouluun, jossa kaikki
kertovat pestiensä (ja välillä myös henkilökohtaisetkin) kuulumiset. Siellä myös pohditaan yhdessä
viikon aikana heränneitä kysymyksiä ja puntaroidaan vaihtoehtoja esimerkiksi siihen mikä on
jonkin tapahtuman teema, kuinka monta haalarimerkkiä tilataan tai mihin aikaan joku tapahtuma
järjestetään. Iltakoulut käydään usein jonkun hallituslaisen kotona tai koulun tiloissa ja siihen
vierähtää usein tunti jos toinenkin. Ne ovat rentoja tapaamisia, jossa kaikki saa vaikuttaa kaikkeen,
sekä tuoda esiin huolia ja murheitaan. Välillä myös syödään herkkuja jotta aivot pysyvät virkeinä
koko illan. 

Kokoukset: Kokouksia pidetään kuukausittain ja ne ovat virallisin ja jäykin hallituksen
tapaamismuoto. Kokousten idea on tuoda julki iltakouluissa päätetyt asiat ja tehdä niistä viralliset
päätökset, jotka ovat myös jäsenistölle nähtävissä. Toisin sanoen kokoukset ovat tiivistelmä
iltakouluissa käydyistä asioista.

Kesä- ja heinäkuu pidetään lomaa kaikesta hallitustoiminnasta!

Hallitukseen hakeminen ja ehdolle asettuminen:
Hallitus toimii yhden kalenterivuoden ajan ja seuraavan vuoden hallitus valitaan aina edellisvuoden
syyskokouksessa. Eli vuoden 2024 hallitus valitaan syyskokouksessa 2023, joka järjestetään
marraskuussa. Hakemiseen riittää se, että tulet paikalle syyskokoukseen ja asetut ehdolle. Kokous
etenee niin, että alkuun käydään läpi yhdistyksen taloustilannetta ja muita kokousjuttuja, ja
kokouksen loppuvaiheessa valitaan uudet jäsenet. Ensin valittavaksi tulee puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, talousvastaava ja sihteeri, sillä ilman heitä ei hallitus pyöri lainkaan. Kun nämä
neljä on valittu, tulee loppujen pestien vuoro. Kun haluamasi pesti tulee vuoroon, nouse ylös
seisomaan, jonka jälkeen voit esitellä itsesi ja esittää muutamat perustelut sille, miksi haluat
kyseiseen pestiin ja miksi olisit hyvä siinä. Kokouksen muut osallistujat ja hallituslaiset saattavat
esittää sinulle kysymyksiä, mutta niitä ei kannata säikähtää. Saatat olla kyseisen pestin ainoa hakija,
tai hakijoita voi olla useampi. Jos olet ainoa hakija, sinut valitaan automaattisesti, mutta jos
hakijoita on useampi, niin kaikista hakijoista äänestetään ja eniten ääniä saanut hakija valitaan
siihen pestiin. Voit asettua ehdolle useampaankin eri pestiin, mutta valituksi voit tulla vain yhteen.

Hallituksen saamat edut:

 • VIP-kortit Club Escapeen
 • Upea haalarimerkki
 • Todistus hallituksessa toimimisesta
 • Mahdollisuus opintopisteisiin (2op)
 • Etuosto-oikeus joihinkin tapahtumiin
 • Mahdollisuus osallistua JYY:n järjestötoimijoille suunnattuihin tapahtumiin
 • Hallitusten yhteissitsit
 • Mahdollisuus osallistua toisten ainejärjestöjen vuosijuhlille alehintaan
 • Ilmaiset 3MIO liput (jos niin päätetään)
 • Tapahtumavastaaville kiertävästi ilmaiset sitsit
 • Hallituksen tyhypäivät

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET / FAQ

En tiedä riittääkö minulla aika hallitustoimintaan, joten osaatteko sanoa kuinka paljon aikaa siihen
pitää varata?

 • Hallituksen tapaamisiin kuluu se 2h viikossa iltakouluihin tai kokoukseen. Toki työtä
  tehdään myös omalla ajalla, mutta saat täysin itse päättää kuinka paljon haluat panostaa
  hallitustoimintaan. Kiireiset ajat tulevat myös aalloittain, eli joskus on paljonkin hommaa ja
  työtunteja voi kertyä viikossa jopa 15, kun taas joskus tuntuu ettei ole mitään muuta kuin se
  parin tunnin iltakoulu.
 • Jokaisessa pestissä on muutama pakollinen asia mitä täytyy vuoden aikana tehdä, mutta
  muuten saat vapaasti toteuttaa itseäsi ja ideoitasi pestin suhteen. Hallituksessa saa ja pitää
  sanoa, jos tuntuu että on liian kiire ja liian paljon tekemistä, jolloin asioita priorisoidaan ja
  delegoidaan muille jäsenille. Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka hallituspaikka on
  vastuutehtävä, ei se saa kuitenkaan mennä kouluhommien tai töiden edelle ja vapaatakin
  pitää muistaa pitää. Eli long story short, tee just niin paljon kun itsestä hyvälle tuntuu!

Olen fuksi, voinko silti hakea hallitukseen?

 • Totta kai voit! Hallitustoiminta ei edellytä mitään aiempaa kokemusta ja kaikki hallituksen
  uudet jäsenet ovat samassa tilanteessa. Puheenjohtajan pesti on sellainen, että siihen
  hakijalta toivotaan vähintään yhtä opiskeluvuotta oppiaineessamme, jotta hakijalle on
  kerennyt muodostua jonkinlainen kuva opiskelijaelämästä ja ainejärjestömme toiminnasta.
  Alkuvuodesta kaikki ovat yhtä pihalla kaikesta, mutta hallitustoimintaan opitaan yhdessä
  kevään edetessä.

Mitä jos haluan esim. sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi, mutta siihen on yhdistetty myös
kansainvälisyysvastaavan pesti, jota en halua?

 • Voit laittaa jo etukäteen viestiä hallitukselle ja kertoa tästä, tai sitten voit kertoa asiasta vasta
  syyskokouksessa pestiä hakiessasi. Pestijakoja voidaan muuttaa tarvittaessa ja antaa erilaisia
  painotuksia eri ihmisille. Jos siis tuntuu, että pestijaot ovat oudot tai sieltä ei löydy juuri
  sinulle sopivaa komboa, niin laita rohkeasti viestiä tai kerro jollekin, niin muutoksia voidaan
  tehdä!

Miksi joitain pestejä on yhdistetty? Esimerkiksi tapahtuma+liikunta tai sopo+kansainvälisyys?

 • Pestien yhdistämistä tehdään, koska itsessään ne olisivat aika vähän työllistäviä tehtäviä,
  mutta ne koetaan kuitenkin tärkeäksi nimetä. Esimerkiksi kansainvälisyysvastaavalla ei ole
  viime vuosina ihan älyttömän paljon tehtävää ollut, mutta sen merkitys kasvaa vuosi
  vuodelta. On myös tärkeää, että hallituksesta löytyy joku, jolla on nimitys kansainvälisyysvastaavasta, sillä se helpottaa esimerkiksi vaihtareiden kanssa kommunikointia, kun he tietävät kehen ottaa yhteyttä. Pestien yhdistelmät eivät ole siis lukkoon lyötyjä, ja uusia yhdistelmiä voidaan aina tehdä ja joitan yhdistelmiä rikkoa, riippuen täysin hakijoiden mielenkiinnonkohteista. Jos esimerkiksi sinua kiinnostaa liikunta ja kansainvälisyys, voidaan nämä kaksi pestiä tarpeen tullen yhdistää!

Onko hallituslaisen pakko osallistua kaikkiin tapahtumiin?

 • Ei ole! Hallituslaisten toivotaan käyvän tapahtumissa, jotta ylläpidetään hyviä suhteita
  jäsenistöön, ollaan näkyvä osa jäsenistöä ja osoitetaan aktiivisuutta. Sitä voi kuitenkin
  toteuttaa myös muuallakin kuin vain tapahtumissa, eikä ketään velvoiteta tapahtumiin
  osallistumaan.

MIKSI MINUN PITÄISI HAKEA HALLITUKSEEN?

 • Jos haluat päästä vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen ja ainejärjestön asioihin, oikeasti.
 • Jos sulla on ideoita, joita haluat päästä toteuttamaan.
 • Jos haluat hyviä ystäviä ja sisältöä, sekä haastetta arkeen.
 • Jos haluat oppia ryhmätyötaitoja, työelämätaitoja ja sisällöntuotantoa, sekä oppeja
  yhdistystoiminnan pyörittämisestä.
 • Jos haluat olla aina ajantasalla siitä mitä tapahtuu ja milloin
 • Jos haluat päästä järjestämään tapahtumia
 • Jos haluat hienon haalarimerkin ja escin vipin
 • Hallitustoimintaa ja sen tuomia vastuutehtäviä myös arvostetaan työmarkkinoilla! 😉