Hallitus

yhteiskuva
Hallituksen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja edistää Emile ry:n ainejärjestötoimintaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat päävastuualueensa jonka lisäksi he tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Hallitus kokoustaa kuukausittain, ja kokoukset ovat avoimia kaikille. Emilen hallituksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja uusi hallitus valitaan vuosittain Syyskokouksessa marraskuussa. Kaikilla Emile Ry:n jäsenillä on oikeus asettua ehdokkaaksi hallitukseen ja jokaisella ainejärjestön jäsenellä on mahdollisuus äänestää mieleistä ehdokastaan.

Vuoden 2019 hallituksen yhteystiedot: https://emilery.fi/toiminta/hallitus/

Mainokset