Veijo Turpeinen, KM 1996, KL 2003, KT 2009


“Selvitä erilaisia työnsaantimahdollisuuksia ja mitä pätevyysvaatimuksia työ tekijälleen asettaa.”


Tie kasvatustieteisiin

Olen pitkän linjan ammattilainen. Olen suorittanut ammatillisesta koulutuksesta (suoritus ja esimieskoulutus), ammatillisen opettajan pedagogiseen koulutukseen saakka. Toimin ammatillisena opettajana ja siitä looginen jatko oli hakeutua yliopistoon kasvatustieteellisiin opintoihin ensiksi Tampereen yliopistoon ja myöhemmin Jyväskylä yliopistoon.

Opinnot

Opiskelin pääaineena erityispedagogiikka aina lisensiaatin tutkintoon saakka. Muita opintoja psykologiasta, kasvatustieteestä ja aikuiskasvatustieteestä. Lisensiaatintutkinnon jälkeen vaihdoin aikuiskasvatustieteen pääaineeksi ja tein opinnot väitöskirjaan saakka.

Työura

Olen ammatilliselta peruskoulutukseltani kokki ja keittiömestari ja toiminut myös niissä tehtävissä alan yrityksissä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen olen toiminut kokkien ja keittiömestareiden opettajana ravintolakoulussa ja aikuiskoulutuskeskuksessa.

Pedagogisten opintojen ja jälkeen minua pyydettiin opettajakorkeakouluun opettajaopiskelijoiden opettajaksi. Joka oli hyvä ratkaisu, koska se antoi hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvatustieteen opintoja. Toimin opettajankoulutuksessa ammattipedagogiikan yliopettajan vuodesta 1987 lähtien aina siihen saakka, kunnes siirryin työelämän jälkeiseen aikaan, eläkeläiseksi 2014. Ja edelleen osaamistani kysytään lähinnä erityspedagogiikan alueelta, kuten oppimisvaikeudet ja opiskelijan ohjaaminen.

Ammatillinen opettajankoulutus on monialaista koulutusta. Eri alojen opettajien pätevyysvaatimusten mukaisesta pedagogisiin opintoihin hakeutuvalla tulee olla oman ammattialansa lain ja asetuksen mukainen pätevyys koulutuksen ja työkokemuksen suhteen. Ja tästä loogisena seurauksena oli se, että samassa opiskelijaryhmässä saattoi olla esimerkiksi restonomi, insinööri, teologi ja kasvatustieteen tohtori. 

Olen myös opettanut ryhmää, jossa kaikki opiskelijat olivat vähintään maisterintutkinnon suorittaneita. Yhteistä heille oli, että akateemisen työttömyyden seurauksena heillä ei ollut sillä hetkellä alansa töitä. Yhteistä heille oli myös se, että he halusivat pedagogisen koulutuksen, joka voisi varmistaa paremmat työnsaantimahdollisuudet jopa kotiseudulta. Ja tämän ryhmän opettamisesta heräsi monta käytännön vinkkiä yliopisto-opintojen suunnitteluun ja opiskelijan ohjaamiseen. Useamman opiskelijan kohdalla tuli esille, että niin sanotun pääaineen lisäksi muut opinnot eivät riittäneet kuin pääaineen opettajaksi. Useat opiskelijat toivat esille, että aineyhdistelmiä valitessa tuli valituksi niitä opintoja, joista sai melko nopeasti tutkinnon valmiiksi. He olisivat kaivanneet juuri noita vinkkejä ja ohjausta opintojensa suunnitteluun.

Vinkit opintoihin ja työnhakuun

Vinkiksi voisi sanoa, että se mitä aiot opiskella, niin selvitä erilaisia työnsaantimahdollisuuksia ja mitä pätevyysvaatimuksia työ tekijälleen asettaa. Ja jos aiot opettajaksi, niin katso mitä eri kouluasteilla opettajan kelpoisuusvaatimuksista sanotaan.

Esimerkiksi KM-tutkinto voi olla niin kapea, että muut opinnot eivät riitä muiden aineiden opettamiseen. Rinnalle tarvittaisiin vaikkapa psykologian cl, yhteiskuntatieteen cl ja niin edelleen. Useimmiten opettajan kelpoisuusvaatimuksissa mainitaan, että pääaineen lisäksi henkilöllä tulee olla arvosana opetettavassa aineessa.

Jos nyt tapaisit itsesi opintojen alussa, mitä sanoisit itsellesi?

Sanoisin, että olen tehnyt opintosuunnitelman harkitusti, järjellä ja viisaasti.


veijo.turpeinen@outlook.com