Koulutuspolitiikka

Emile Ry:n edunvalvonnasta vastaa hallituksen opinto –ja tiedevastaavat yhdessä muiden hallituksen jäsenien kanssa. Opiskelijoiden edunvalvonnasta huolehditaan esimerkiksi keräämällä Emilen jäseniltä palautetta opintoihin liittyvistä asioista. Opinto- ja tiedevastaavat ovat myös jatkuvasti yhteydessä henkilökuntaan muun muassa opetuksen kehittämisen ryhmän sekä oppiainekokouksien kautta.  Kaikkiin hallituksen jäseniin ja opinto- ja tiedevastaaviin myös voi itse ottaa yhteyttä jos jokin opinnoissa mietityttää. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen emile.kopot(at)gmail.com