Soila Lemmetty, tutkimuskoordinaattori ja tutkija Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja Kasvatustieteiden laitoksella, sekä osa-aikainen osaamisen kehittämisen asiantuntija Genelec Oy:ssä. 

Valmistunut kasvatustieteen maisteriksi 03/2016


“Kasvatustieteilijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.”


Tie kasvatustieteisiin

Peruskoulun jälkeen suoritin kaksoistutkinnon ja valmistuin Jyväskylän ammattiopistosta ravintolakokiksi sekä ylioppilaaksi. Tein pari vuotta töitä ravintola-alalla, mutta en nähnyt sitä loppuelämäni ammattina. Opettajuus oli jollain tavalla aina kiehtonut ja pohdin mm. kotitalousopettajaksi kouluttautumista. Yliopistoon hakeutuminen tuntui kuitenkin kaukaiselta. Aloitin lopulta kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa ikään kuin kokeillakseni, miltä kasvatustieteet ja yliopisto-opiskelu tuntuu. Kiinnostuin välittömästi kasvatustieteestä tieteenä ja jatkoin perusopintojen jälkeen aineopintojen tekemistä ravintola-alan työn ohessa. Kun olin suorittanut riittävästi opintopisteitä riittävän hyvillä arvosanoilla, pääsin avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi vuonna 2012. Valmistuin kasvatustieteen kandidaatiksi joulukuussa 2013 ja maisteriksi maaliskuussa 2016. 

Opinnot

Kandivaiheessa pääaineeni oli kasvatustiede ja sivuaineena erityispedagogiikka. Maisterivaiheessa syvennyin aikuiskasvatustieteeseen. Lisäksi opiskelin psykologian perusopinnot ja henkilöstöjohtamisen perusopinnot. Maisteritutkinnon lisäksi suoritin APO-opinnot ja sain pedagogisen pätevyyden. Kandidaatin tutkielmassa tarkastelin kehitysvammaisten nuorten aikuistumista ja työelämään siirtymistä. Gradussani tutkin työssä oppimisen ja dialogisen johtajuuden rakentumista teknologiaorganisaatiossa. Jatkoin tohtoriopintoihin ja väitöskirjani käsitteli itseohjautuvaa työssä oppimista teknologia-alan työssä.

Työura

Kandi- ja maisteriopintojen ohella työskentelin osittain vielä ravintola-alalla. Lisäksi tein luokanopettajan ja lastenohjaajan sijaisuuksia ja toimin välillä osa-aikaisena lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana sekä nuoriso-ohjaajana. Päädyin kasvatusalan tehtäviin ottamalla yhteyttä suoraan päiväkoteihin / kouluihin / kuntiin ja ilmoittamalla kiinnostuksestani toimia sijaisena. Kaikenlainen työkokemus on ollut eduksi!

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt koulutussuunnittelijana Jyväskylän avoimessa yliopistossa sekä Koulutusjohtamisen instituutissa. Tein maisterivaiheen harjoittelun avoimeen yliopistoon, joten minulle tarjottiin sieltä määräaikaista työtä valmistumisen jälkeen. Koulutusjohtamisen instituutissa avautui suunnittelijan sijaisuus samaan aikaan kun työsuhteeni avoimessa oli loppumaisillaan, joten työllistyin instituuttiin sitä kautta. Viime vuodet olen toiminut projektitutkijana ja väitöskirjatutkijana (tohtorikoulutuksen aikana). Tein graduni erään työelämän tutkimushankkeen puitteissa, jonka lisäksi myös väitöskirjani nivoutui kasvatustieteen laitoksen tutkimushankkeisiin. Sitä kautta sain projektitutkijan työn laitoksella. Väitöksen jälkeen olin hetken yliopiston opettajana Kasvatustieteiden laitoksella ja tällä hetkellä työskentelen tutkimuskoordinaattorina ja tutkijana Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa sekä Kasvatustieteiden laitoksella. Toimin myös osa-aikaisena osaamisen kehittämisen asiantuntijana Genelec Oy:ssä. 

Vinkit opintoihin ja työnhakuun

Piilotyöpaikkoja on nykyään todella paljon, joten kannattaa olla rohkea ja laittaa viestiä kiinnostaviin yrityksiin / organisaatioihin sen lisäksi, että hakee ns. virallisia reittejä pitkin työpaikkoja. Maisterivaiheen harjoittelu on hyvä ponnahduslauta työelämään, joten harjoittelupaikkaa kannattaa miettiä tarkkaan siitä näkökulmasta, mikä kiinnostaa itseä eniten. Myös graduaiheen valinnassa kannattaa jo pohtia omaa tulevaisuutta. Kurssivalintojen osalta on hyvä miettiä, minkälaisilla valinnoilla muodostat tutkinnostasi parhaan mahdollisen, omaa kiinnostustasi vastaavan kokonaisuuden? Mikään sivuaine tai kurssi ei ole huono vaihtoehto, kaikki riippuu omasta kiinnostuksesta. Aikuiskasvatustieteilijälle suosittelisin henkilöstöjohtamista / johtamista / liiketoimintaosaamista, sosiologiaa tai psykologiaa. Kielitaitoa ja monikulttuurisuutta tarvitaan työelämässä yhä enemmän. Myös viestintä on tärkeää yleisosaamista. APO-opinnot antavat tosi hyvän pohjan kaikenlaisiin ohjaus- ja opetustehtäviin. 

Jos nyt tapaisit itsesi opintojen alussa, mitä sanoisit itsellesi?

Luota siihen, että oma polku ja paikka löytyy kyllä. Käytä enemmän aikaa sisältöjen ajatteluun, mielenkiintoisiin keskusteluihin ja yhteiskunnan kriittiseen tutkailuun. Älä tuhlaa liikaa aikaa sen murehtimiseen ”mikä minusta tulee vai tuleeko minusta mitään”. Aseta kasvatustieteilijän lasit silmille ja anna mennä.  Kasvatustieteilijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.