Opiskelu

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen yksikkö

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen yksikössä työskentelee monenlaista väkeä. Osaan heistä törmäät jo heti opiskelujen alkuvaiheessa, osa taas saattaa jäädä opiskelijoiden näkökulmasta vieraammiksi. Hallinnollisten muutosten takia osa henkilökunnasta on yhteisiä laitoksen muiden yksiköiden kanssa.

Amanuenssi vastaa opinto-ohjauksesta. Jos erilaiset opintoihin liittyvät asiat mietityttää, kannattaa kääntyä amanuenssin puoleen. Amanuenssi vastaa niin sivuaineiden valintaa, kurssien korvaavuuksia kuin ulkomailla opiskeluakin koskeviin kysymyksiin.

Koko toimintaamme laitoksella ja yksiköissä pyörittävät osasto- ja toimistosihteerit. Osastosihteeri auttaa monissa opintoihisi liittyvissä käytännön järjestelyissä. Hänen kauttaan kulkevat niin tentti-ilmoittautumiset kuin tenttituloksetkin. Osastosihteeri vie arvosanat opintorekisteriin ja tekee selvitykset opinnoista. Toimistosihteeri huolehtii sekä henkilöstö- että talousasioista kuten työsopimuksista ja tutkimusprojektien määrärahoista.

Laitoksellamme on viisi professuuria. Professorit ovat oppiarvoltaan tohtoreita, ja he jakavat tietämystään opiskelijoille mm. luennoilla ja pro gradu -töiden ohjauksessa. Professorit myös tutkivat itse ja toimivat usein erilaisten tutkimusprojektien johtajina.

Kasvatustieteen lehtorin tuntevat kaikki, mutta lehtori ei tunne ketään, ainakaan kovin aikaisin syksyllä. Tämä johtuu siitä, että lehtori on mukana hyvin monella opintojaksolla aina approbaturista (=perusopinnoista) laudaturiin (=syventäviin opintoihin) ja gradun ohjaukseen tavaten suuren joukon opiskelijoita.

Assistentit tutkivat ja opettavat, tutoroivat ja ohjaavat opiskelijoita. Yliassistentti tekee laitoksellamme pääsääntöisesti samoja tehtäviä kuin muutkin assistentit. Yliassistentin opetustehtävät sisältävät erilaisia luentoja ja seminaareja, jotka liittyvät usein läheisesti yliassistentin meneillään oleviin tutkimushankkeisiin.

Yliopisto ei tiedeyhteisönä ainoastaan opeta, vaan myös tutkii. Tutkijat tekevät tiedettä kokopäivätoimisesti. Tutkijat työskentelevät osana erilaisia yksikön tutkimushankkeita, jotka sisältyvät yksikön tutkimuksellisille vahvuusalueille.

Myös opiskelijat ovat mukana monessa hallinnollisessa ryhmässä, joten älä epäröi ottaa tarvittaessa yhteyttä myös opiskelijaedustajiin. Ajantasaisen tiedon opiskelijaedustajista löydät nettisivuilta tai hallituksen jäseniltä kysymällä.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

JYY on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Ylioppilaskunnan juuret ovat 1934 Jyväskylään perustetussa Kasvatusopillisen korkeakoulun ylioppilaskunnassa. Jokainen Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija liittyy JYYn jäseneksi maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun. JYYn tärkein tehtävä on jäsentensä edunvalvonta niin yliopistolla kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. JYY on jäsenenä Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL), joka edustaa Suomen korkeakouluopiskelijoita valtiovaltaan ja muihin yhteiskunnallisiin sidosryhmiin päin.

Ylioppilaskunnan keskustoimisto sijaitsee Seminaarinmäen kampuksen sydämessä, Ilokivessä. Sieltä tavoitat ylioppilaskunnassa työskentelevät sihteerit, jotka auttavat moninaisissa opiskelijaelämään liittyvissä asioissa sekä järjestävät erilaisia tapahtumia. JYYn pääsihteeri, korkeakoulupoliittinen sihteeri, sosiaalisihteeri, kansainvälisten asioiden sihteeri, kulttuurisihteeri, tiedotus- ja järjestösihteeri sekä jäsenpalvelusihteeri ovat kukin auttamassa sinua keskustoimistolla. Vapaa-aikasihteeri puolestaan on tavoitettavissa Kortepohjan ylioppilaskylästä. Ylioppilaslehti Jylkkärin toimitus työskentelee Ilokiven uudisrakennuksessa Opinkivessä.

JYYn jäseneksi liittyvät kaikki Jyväskylän yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Tällä hetkellä jäseniä on noin 12 500. Jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista joko koko lukuvuodeksi tai lukukaudeksi kerrallaan. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyys oikeuttaa muun muassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n edullisempien palveluiden käyttöön.
(Lähde: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta)

Mainokset