Työelämään

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus on yleissivistävä korkeakoulututkinto, joka antaa pätevyyden useisiin eri toimiin. Emme siis saa valmista ammattia. Oman uran ja tulevaisuuden ammatin pohtiminen onkin pitkä prosessi, joka ei pääty valmistumiseen. Koulutuksen rikkaus onkin se, että vaihtoehtoja on lukuisia ja sivuainevalinnoilla voi avata itselleen useita ovia työelämään. Työtehtäviä voi uralla tulla vastaan useita ja itsensä kehittäminen onkin yleistä.

Koulutuksemme antaa mahdollisuuden työskennellä monilla eri koulutuksen ja kasvatuksen osa-alueilla, muun muassa hallinnollissa tehtävissä, henkilöstö-, ohjaus-, neuvonta- ja opetustehtävissa sekä tutkijana. Ohessa on esimerkkejä siitä, millaisia nimikkeitä koulutuksesta valmistuneet ovat omaksuneet:

opettaja * lehtori *opinto-ohjaaja *rehtori *kouluttaja *koulutussuunnittelija *koulutuspäällikkö *koulutoimen johtaja *projektisuunnittelija *projektipäällikkö *henkilöstökouluttaja *henkilöstökonsultti *henkilöstöpäällikkö *henkilöstön kehittämispäällikkö *henkilöstösuunnittelija *rekrytoija *amanuenssi *suunnittelija *asiantuntija *tutkija *tutkimusassistentti

Tukea omaan opiskeluun ja työelämän miettimiseen saa monilta tahoilta. Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalintapsykologit auttavat oman koulutusalan ja vahvuuksien löytämisessä. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opintoihin kuuluu myös työelämäkurssi KAIO003 Työ Elämään 1, joka suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena ja KAIO004 Työ Elämään 2 ja maisteri-HOPS maisterivaiheessa (vuoden 2014 opetussuunnitelman mukaan).

TYÖELÄMÄÄN SITOUTUMINEN

Aarresaaren julkaisusarjoista voit ottaa selvää akateemikkojen työelämään sijoittumisesta. Esimerkiksi seuraavasta artikkelista saat hyvin ajankohtaista tietoa työelämään sijoittumisesta.

Antero Puhakka & Visa Tuominen (toim.) (2011): kunhankuluuviisivuotta – ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työurat (pdf).

TYÖELÄMÄTIETOUTTA

Työelämään astuessa on hyvä tuntea omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Työelämässä saatat tulla tarvitsemaan apua ja tukea pitääksesi kiinni omista oikeuksistasi ja tässä auttavat muun muassa ammattijärjestöt. Tästä ammattijärjestömme Specian julkaisemasta Käytännön työoikeutta ja tulkintoja työelämästä -materiaalista voit lukea reilun työn pelisäännöistä ja oppia ymmärtämään työelämän rakenteita. Lisää informaatiota ammattijärjestöstämme, oikeuksistamme ja jäsenyydestä saat Specian omilta nettisivuilta.

TYÖELÄMÄPÄIVÄT

Emile ry  järjestää joka toinen vuosi työelämäpäivän, joissa puhujina ovat työelämään siirtyneet ja valmistuneet kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen maisterit. Vuoden 2014 työelämäpäivä järjestetään  19.9.Ohessa materiaalia 2012 ja 2010 vuoden  työelämäpäiviltä

Työelämäpäivä 3.10.2012 diat

Työelämäpäivä 28.10.2010 diat

Mainokset