Ulkomaille

VAIHTO-OPISKELU

Vaihto-opiskelua suositellaan kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja kaikilla on oikeus lähteä vaihtoon.  Vaihto-opiskelun aikana voit täydentää opintojasi, suorittaa kursseja, joita ei omassa yliopistossa ole tarjolla ja näet samalla maailmaa. Työelämässä kansainvälisyys on huomattava valttikortti.

Yliopistollamme Euroopan vaihtoja hoitaa ERASMUS; kohdemaita ovat EU:n maat kuten Englanti, Saksa ja Portugali. ISEPin kautta voi hakea Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan, Aasiaan ja Afrikkaan. Nordplus on keino päästä opiskelemaan Pohjoismaihin ja FIRST Venäjälle. Näiden vaihtojen kautta hakiesssaan ei opiskelijan tarvitse maksaa lukuvuosimaksuja. Vaihto-opiskelun yleisin kesto on puolisen vuotta, mutta opiskelijalla on mahdollisuus hakea lisäopinto-oikeutta vaihdon loppuvaiheessa. Kilpailu vaihtopaikoista on kova, joten joustavuutta kannattaa olla ja varsinkin suosituksiin ja motivaatiokirjeisiin tulee panostaa.

Jos haet vaihtoon itsenäisesti, etkä järjestelmän kautta, joudut itse maksamaan mahdolliset lukukausimaksut sekä hankkimaan tiedot ja majoituksen.

Ulkomailla suoritettavien opintojen korvaavuudesta on aina sovittava oman laitoksen kanssa ja tarkistettava millaisia opintoja voidaan hyväksyä omaan tutkintoon.

TYÖHARJOITTELU

Ulkomaille voi myös lähteä suorittamaan tutkintoon kuuluvan työharjoittelun. Työharjoittelupaikan voi hankkia joko itse tai pyrkiä työharjoitteluun jonkin harjoitteluohjelman kautta.

OPISKELU ULKOMAILLA

Laitoksellamme on Erasmus- vaihtosopimus Saksassa Hampurin ja Trierin yliopistojen kanssa. Jyväskylän yliopisto on mukana kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa: Erasmus (Eurooppaan), Nordplus (Pohjoismaihin) ja ISEP (Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan, Aasiaan ja Afrikkaan). Tämän lisäksi yliopistolla on yhteistyösopimuksia, jotka mahdollistavat nk. kahdenkeskiset vaihdot Euroopan lisäksi Aasiaan, Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Eniten kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoita lähtee Erasmuksen kautta Englantiin, Hollantiin, Saksaan ja Ranskaan sekä Nordplusin kautta Pohjoismaihin. Muutama opiskelija on ollut esimerkiksi myös Kanadan Albertassa ja yksi jopa Reykjavikin yliopistossa Islannissa.

Vaikka pääaineesi olisikin kasvatustiede tai aikuiskasvatus, voit hakea myös muiden pääaineiden vaihtokohteisiin. Muilla laitoksilla on yhteistyötä eri yliopistojen kanssa, eikä kaikkia vaihtopaikkoja tule aina täytetyksi. Mikäli aiot hakea jonkin toisen laitoksen vaihtokohteeseen, tutki aina vaihtoyliopiston oppiaine- ja kurssitarjonnat (esim. ulkomaisen yliopiston kotisivuilta), jotta näet voiko kasvatus- tai aikuiskasvatustiedettä opiskella kyseisessä yliopistossa. Ja muista, että ulkomailla voi myös suorittaa sivuaineisiin liittyviä kursseja, kunhan olet ensin selvittänyt korvataanko niitä Jyväskylän yliopistossa.

Tarkempia tietoja vaihto-opiskelusta saa yliopiston Kansainvälisistä palveluista (www.jyu.fi/hallinto/intl) sekä Kasvatustieteiden tiedekunnan kotisivuilta (www.jyu.fi/edu/opiskelu/tueksi/vaihto). Kannattaa myös käydä yliopiston järjestämissä tiedotustilaisuuksissa ja ennen kaikkea juuri kasvatustieteiden ja aikuiskasvatuksen opiskelijoille järjestettävissä tilaisuuksissa. Tiedotustilaisuuksista saa alakohtaista tietoa ja tarkempaa infoa siitä, minne on mahdollisuus lähteä.

 

KOKEMUKSIA VAIHDOSTA

Mainokset