Pirkko-Liisa Vesterinen, kasvatustieteen tohtori ja toimitusjohtaja (www.pmc-pima.fi)


“Kasvatustieteilijänä voi tehdä monenlaisia töitä. Täytyy vain uskaltaa heittäytyä!”


Tie kasvatustieteisiin

Tein 43 vuotisen työuran ja jäin eläkkeelle 65 vuotiaana. Ensimmäinen 8v työsarkani oli sairaanhoitajana. Opiskelin terveydenhoitajaksi, tein muutaman vuoden töitä ja jatkoin opintoja sairaanhoidonopettajaksi. Opettajaopinnoista innostuneena hakeuduin opiskelemaan kasvatustieteen maisteriksi ja koska opiskeluintoa riitti, jatkoin opintoja tohtoriksi.

Opinnot

Opintojeni ohella olin töissä ja tein valtavan määrän arvosanaopintoja, koska tarvitsin pohjatietoa lehtorin työhön Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Suoritin psykologiasta, eurooppatietoudesta ja erityispedagogiikasta cl (=aineopinnot), terveyskasvatuksesta, aikuiskasvatuksesta, gerontologiasta, hallintotieteistä perusopinnot (a). Lisäksi tein rehtoriopinnot Jyu rehtori-instituutissa, työnohjaajatutkinnon jne.

Työura

Kasvatustieteilijänä työni on ollut opetusta JAMKin (1988-2003) lisäksi MIF/JTO:ssa 2003-2015 työyhteisöjen kehittämistä ja johtamisen opettamista. Täytettyäni jo 60v, minua kehotettiin hakemaan Toivakan kunnanjohtajan virkaa. Niinpä hain ja 24 hakijan joukosta tulin valituksi. Viisi viimeistä työvuotta olin kunnanjohtajana.

Nykyään minulla on firma www.pmc-pima.fi , jonka kautta teen edelleen kehittämis- ja koulutushommia. Olen saanut olla mukana myös yliopistomaailmassa opettajana, kehittäjänä, tarkastajana sekä vastaväittelijänä useissa väitöskirjoissa

Vinkit opintoihin ja työnhakuun

Yllä olevalla selostuksella haluan osoittaa sen, että kasvatustieteilijänä voi tehdä monenlaisia töitä. Naisena ja jopa myös ikääntyneenä naisena olen saanut töitä. Täytyy vain uskaltaa heittäytyä!

Voin kertoa tarvittaessa lisää.


Pirkko-Liisa Vesterinen,

Kinkomaa