Sivuaineportaali

Kasvatus- ja aikuiskasvatuksen opiskelijat saavat valita tutkintoonsa pääaineensa lisäksi vapaasti erilaisia sivuaineita. Sivuainekokonaisuudet ovat opintojen kannalta tärkeitä, sillä ne lisäävät opiskelun joustavuutta ja antavat opiskelijalle mahdollisuuden tutkinnosta haluamansa näköise. Lisäksi ne antavat opiskelijalle erilaisia pätevyyksiä työelämään.

Sivuaineiksi opiskelijan olisikin hyvä valita sellaisia kokonaisuuksia, jotka hän kokee kiinnostavaksi ja hyödyllisiksi oman tutkintonsa kannalta. Viime vuosina suosituimpia sivuaineita kasvatustieteen opiskelijoiden keskuudessa ovat olleet mm. psykologia, henkilöstöjohtaminen, vieraat kielet sekä maisterivaiheessa aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan erottautua joukosta ja opiskella myös muita sivuainekokonaisuuksia.

Luettelo Jyväskylän yliopiston tarjoamista sivuainekokonaisuuksista löytyy yliopiston sivuaineportaalista. Linkki sivuaineportaaliin löytyy tästä

Mainokset