Avainsana: 2021 Page 2 of 3

Kokin ja keittiömestarin tehtävistä yliopettajaksi

Veijo Turpeinen, KM 1996, KL 2003, KT 2009


“Selvitä erilaisia työnsaantimahdollisuuksia ja mitä pätevyysvaatimuksia työ tekijälleen asettaa.”


Tie kasvatustieteisiin

Olen pitkän linjan ammattilainen. Olen suorittanut ammatillisesta koulutuksesta (suoritus ja esimieskoulutus), ammatillisen opettajan pedagogiseen koulutukseen saakka. Toimin ammatillisena opettajana ja siitä looginen jatko oli hakeutua yliopistoon kasvatustieteellisiin opintoihin ensiksi Tampereen yliopistoon ja myöhemmin Jyväskylä yliopistoon.

Opinnot

Opiskelin pääaineena erityispedagogiikka aina lisensiaatin tutkintoon saakka. Muita opintoja psykologiasta, kasvatustieteestä ja aikuiskasvatustieteestä. Lisensiaatintutkinnon jälkeen vaihdoin aikuiskasvatustieteen pääaineeksi ja tein opinnot väitöskirjaan saakka.

Työura

Olen ammatilliselta peruskoulutukseltani kokki ja keittiömestari ja toiminut myös niissä tehtävissä alan yrityksissä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jälkeen olen toiminut kokkien ja keittiömestareiden opettajana ravintolakoulussa ja aikuiskoulutuskeskuksessa.

Pedagogisten opintojen ja jälkeen minua pyydettiin opettajakorkeakouluun opettajaopiskelijoiden opettajaksi. Joka oli hyvä ratkaisu, koska se antoi hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvatustieteen opintoja. Toimin opettajankoulutuksessa ammattipedagogiikan yliopettajan vuodesta 1987 lähtien aina siihen saakka, kunnes siirryin työelämän jälkeiseen aikaan, eläkeläiseksi 2014. Ja edelleen osaamistani kysytään lähinnä erityspedagogiikan alueelta, kuten oppimisvaikeudet ja opiskelijan ohjaaminen.

Ammatillinen opettajankoulutus on monialaista koulutusta. Eri alojen opettajien pätevyysvaatimusten mukaisesta pedagogisiin opintoihin hakeutuvalla tulee olla oman ammattialansa lain ja asetuksen mukainen pätevyys koulutuksen ja työkokemuksen suhteen. Ja tästä loogisena seurauksena oli se, että samassa opiskelijaryhmässä saattoi olla esimerkiksi restonomi, insinööri, teologi ja kasvatustieteen tohtori. 

Olen myös opettanut ryhmää, jossa kaikki opiskelijat olivat vähintään maisterintutkinnon suorittaneita. Yhteistä heille oli, että akateemisen työttömyyden seurauksena heillä ei ollut sillä hetkellä alansa töitä. Yhteistä heille oli myös se, että he halusivat pedagogisen koulutuksen, joka voisi varmistaa paremmat työnsaantimahdollisuudet jopa kotiseudulta. Ja tämän ryhmän opettamisesta heräsi monta käytännön vinkkiä yliopisto-opintojen suunnitteluun ja opiskelijan ohjaamiseen. Useamman opiskelijan kohdalla tuli esille, että niin sanotun pääaineen lisäksi muut opinnot eivät riittäneet kuin pääaineen opettajaksi. Useat opiskelijat toivat esille, että aineyhdistelmiä valitessa tuli valituksi niitä opintoja, joista sai melko nopeasti tutkinnon valmiiksi. He olisivat kaivanneet juuri noita vinkkejä ja ohjausta opintojensa suunnitteluun.

Vinkit opintoihin ja työnhakuun

Vinkiksi voisi sanoa, että se mitä aiot opiskella, niin selvitä erilaisia työnsaantimahdollisuuksia ja mitä pätevyysvaatimuksia työ tekijälleen asettaa. Ja jos aiot opettajaksi, niin katso mitä eri kouluasteilla opettajan kelpoisuusvaatimuksista sanotaan.

Esimerkiksi KM-tutkinto voi olla niin kapea, että muut opinnot eivät riitä muiden aineiden opettamiseen. Rinnalle tarvittaisiin vaikkapa psykologian cl, yhteiskuntatieteen cl ja niin edelleen. Useimmiten opettajan kelpoisuusvaatimuksissa mainitaan, että pääaineen lisäksi henkilöllä tulee olla arvosana opetettavassa aineessa.

Jos nyt tapaisit itsesi opintojen alussa, mitä sanoisit itsellesi?

Sanoisin, että olen tehnyt opintosuunnitelman harkitusti, järjellä ja viisaasti.


veijo.turpeinen@outlook.com

Tärkeä tiedote jäsenrekisterin siirtämisestä Kide.appiin

(In English below)

Porkkanatarra on jatkossa myös digitaalinen, sillä yhdistyksen kevätkokouksessa 25.02.2021 päätettiin siirtää Emile ry:n jäsenrekisteri Kide.app-sovellukseen. Lue tiedote huolella läpi, sillä kyseinen uudistus edellyttää toimenpiteitä myös jäseniltä!

Yhdistys on päättänyt siirtää jäsenrekisterin Kide.appiin, joka on opiskelijoille, opiskelijajärjestöille ja tapahtumatuottajille suunniteltu palvelu. Jotta siirtäminen onnistuu, jäsenten tulee itse käydä siirtämässä jäsenyytensä sovellukseen. Toisin sanoen yhdistys ei voi tällä hetkellä siirtää jäsenten tietoja, vaan jäsenten tulee itse kirjautua tai rekisteröityä sovellukseen ja lisätä jäsenyys omalle Kide.app-tilille. Yhdistys toivoo, että jokainen opiskelija kävisi omaehtoisesti siirtämässä jäsenyyden lähiaikoina, jotta jäsenrekisteri saataisiin toimivaksi. Vanhasta jäsenrekisteristä tullaan luopumaan tulevaisuudessa, joten liityhän Kide.appiin mahdollisimman pian! Ohjeet siirtämiseen löytyvät alta.

Myös uudet jäsenyydet hankitaan sovelluksen kautta eli jäsenmaksuja ei enää siirretä tilisiirrolla suoraan yhdistykselle. Samalla yhdistys päivitti rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Päivitetyt versiot löydät Kide.appista jäsenyyden siirtämisen yhteydestä sekä nettisivuilta: https://emilery.fi/rekisteriselosteet/

Ohjeet jäsenyyden siirtämiseen

1. Lataa Kide.app-sovellus puhelimeesi

2. Kirjaudu sisään tunnuksellasi tai luo itsellesi tunnus, jos olet uusi käyttäjä

3. Etsi jäsenyyksistä tai hae hakukentästä ”Emile ry:n jäsenyys”

4. Jos olet jo jäsen, valitse ilmaisista jäsenyyksistä oma vuosikurssisi.

  • Jäsenyys on voimassa 8 vuotta liittymishetkestä, minkä vuoksi oikean vuosikurssin (liittymisvuoden) valitseminen on oleellista.

Jos olet uusi jäsen, valitse 12 euroa maksava uusi jäsenyys

5. Täytä jäsentietolomake

6. Klikkaa ”siirry tilaamaan” ja hyväksy ostos. Jäsenyys jää odottamaan rekisterinpitäjän hyväksyntään

7. Kun jäsenyys on hyväksytty, näet sen Kide.appissa omasta lompakostasi kohdasta jäsenyydet

Lompakossa näkyvä jäsenyys toimii kuten porkkanatarra eli digitaalista jäsenkorttia näyttämällä saat etuja Emilen yhteistyökumppaneilta. Jäsenkortti Kide.appissa ja fyysinen porkkanatarra toimii toistaiseksi tasavertaisena merkkinä jäsenyydestä.

Yhdistys on saanut myös lisää yhteistyökumppaneita viime aikoina, joten käyhän kurkkaamassa laajentuneet edut nettisivuilta: https://emilery.fi/jasenedut/

Myös alumnirekisteri tullaan siirtämään Kide.appiin tämän vuoden puolelta, joten pysykää kuulolla!

Ystävällisin terveisin,

Emilen hallitus

____________________________________________________________

Hello members of Emile!

The carrot sticker, which has been the sign of the membership, is going to be also in digital. The subject association decided in its annual meeting 25.02.2021 that the member register will be transferred to Kide.app. Please read this message carefully through because the reorganization requires actions from the members themselves.

Emile has decided to transfer its member register to Kide.app, which is a service application to students, subject associations and event producers alike. In order to make the transition run smoothly, members should go and transfer their membership themselves to the application. In other words the association can’t transfer the member information on behalf of the members, so members should log in or register in to the application and add their membership on their personal Kide.app account. The board of Emile hopes that every student will take these actions on their own accord at their earliest convenience because we’re going to give up the old register in the future! The instructions for the transfer are listed below.

Membership fees are handled within the application so if you’re not already a  member of Emile, you will purchase membership in the Kide.app. The association also updated the registry- and data security descriptions which you’ll find from the Kide.app and our website: https://emilery.fi/rekisteriselosteet/. Notice that these descriptions are only available in Finnish but if you need help with the translation, contact our international coordinator Regina Tverdohleb: reginatverdohleb@gmail.com.

The instructions for transferring the membership

1. Download Kide.app

2. Log in or register in if you don’t have account already

3. Click ”membership” or search it as ”Emile ry:n jäsenyys”

4. If you are already a member of Emile, select from the free membership options your annual rate (the year you have joined the association)

If you are a new member, select ”uusi jäsenyys” (new membership) which costs 12 €.

5. Fill in the membership form

6. Click ”proceed to checkout” and finish the transaction

7. Once the membership has been accepted, you’ll find it in Kide.app in your own wallet under memberships- section.’

The membership within the Kide.app works just as the carrot sticker so by showing the digital membership card you have access to membership benefits.  Emile has also found new partners lately so check out the new and expanded benefits from our website: https://emilery.fi/jasenedut/ 

 Also the alumni register will be transferred to Kide.app within this year so stay tuned!

Kindly regards, 

The board of Emile

Kasvatustietelijä suunnittelun ja koordinoinnin tehtävissä

Sanni Leinonen, koulutus- ja työllisyyskoordinaattori Kalliolan Setlementti Ry:llä.

Valmistunut keväällä 2019.


“Paras vinkki on opiskella niitä aineita ja kursseja, jotka aidosti kiinnostavat.”


Tie kasvatustieteisiin

Opintoihin päädyin rehellisesti aivan sattumalta. Olin tehnyt välivuoden lukion jälkeen opettajan sijaisuuksia ja päätin hakea opettajaksi. Pääsykokeen jälkeen sain kutsun opettajakoulutuksen soveltuvuuskokeisiin Helsinkiin, mutta tuolloin oli käynyt jo selväksi, etten halua opettajaksi. Olin kuitenkin hakuvaiheessa laittanut mm. Jyväskylän yliopiston yleisen ja aikuiskasvatustieteen yhdeksi hakukohteeksi, koska niin pystyi tekemään. En muistanut tätä, joten oli aikamoinen yllätys, kun sain hyväksymiskirjeen Jyväskylän yliopistosta. Googlailin hetken, että mitä kaikkea tämä tutkinto mahdollistaa ja aika nopeasti tein päätöksen lähteä kokeilemaan miltä tuntuisi asua ja opiskella Jyväskylässä. Hetkeäkään en kadu päätöstä 😊

Opinnot

Opiskelin pääaineena aikuiskasvatustieteen, mikä ei hirveästi näkynyt muussa kuin tutkielmieni aiheissa. Pääasiassa kurssivalinnat tein kiinnostus edellä.

Sivuaineina minulla on markkinointi (pitkä sivuaine) ja psykologia (lyhyt). Lisäksi opiskelin erityispedagogiikkaa, henkilöstöjohtamista ja kauppaoikeutta. Melkein koko opiskeluajan pohdinnan jälkeen päätin tehdä myös aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (APO), koska kaipasin lopulta jotain ”pätevyyttä” muiden opintojen lisäksi. Tuosta aikuiskouluttajan pätevyydestä on ollut hyötyä kummankin valmistumiseni jälkeisen työpaikan saamisessa.

Työura

Opiskeluaikana tein töitä mm. leiriohjaajana, puhelinaspaa operaattorialalla ja olin useamman vuoden koru- ja kelloliikkeessä töissä. Kahden viikon kuluttua valmistumisestani hain ja vaihdoin ”oman alan töihin” työnhaunohjaajaksi. 

Työnhaunohjaajana ohjasin työnhakijoita erilaisissa työnhaun vaiheissa aina konkreettisesta työnhaun dokumenttien tekemisestä osaamisen tunnistamiseen. Työnkuvaan kuului erilaisten work shoppien, luentojen ja tapahtumien järjestäminen työnhakijoille sekä yksilöllinen ohjaus ja neuvonta. Tuohon työhön kuului myös paljon sosiaalityön tapaista työtä ja mietinkin usein, että sosiaalialan (esim. sosiaalityö) opinnoista olisi ollut hyötyä. 

Koronan takia poikkeustilassa siirtyivät työt verkkoon ja tällöin pääasiassa suunnittelin, kehitin ja pidin erilaisia webinaareja työnhaun teemoihin liittyen. Tuotin myös erilaisia perehdytys-, koulutus- ja sosiaalisen median materiaaleja esimerkiksi koulutusten markkinointiin. Suosittelenkin lämpimästi kaikille ainakin perustaitojen opettelemista erilaisista taitto- ja kuvankäsittelyohjelmista.

Työnhaunohjauksessa kiinnostukseni siirtyi selvästi enemmän suunnittelun ja koordinoinnin tehtäviä kohti, joten siirryin syksyllä 2020 nykyiselle työnantajalleni Kalliolan Setlementti Ry:lle koulutus- ja työllisyyskoordinaattoriksi. 

Koordinaattorina vastaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hankkeen koordinoinnista. Tähän on sisältynyt mm. hankintoja, rekrytointia, markkinointia ja viestintää, verkostoyhteistyötä ja vaikka mitä muita käytännön asioita. Hankkeen lisäksi autan mm. uusien hankehakemuksien valmistelussa ja budjetoinnissa, koordinoin maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksia sekä niiden asiakasohjausta ja kehitän yhteistyötä sekä sisäisesti eri yksiköiden välillä että ulkoisten verkostojen kanssa.

Vinkit opintoihin ja työnhakuun

En anna vinkkejä kurssivalintoihin, koska näen, että loppujen lopuksi työelämähyöty on koko tutkinnosta, ei niinkään sivuaineiden pituuksista tai varsinkaan yksittäisistä kursseista. Opiskeluaikana on kohtuullisen haastavaa ennustaa, mitkä yksittäiset kurssit olisivat merkittäviä juuri sinun tulevaisuutesi kannalta. Ehkä siksi paras vinkki on opiskella niitä aineita ja kursseja, jotka aidosti kiinnostavat. Pari muuta vinkkiä työelämänäkökulmasta:

  1. Kannattaa opiskella esimerkiksi itsenäisesti erilaisia ohjelmistoja, joita todennäköisesti tarvitset työelämässä. Eri ohjelmistoihin löytyy paljon ”open source” -materiaaleja netistä, joilla voit opiskella käytännön taitoja. Vaikka ohjelmistojen käytön opettelu käykin meiltä kasvatustieteilijöiltä kätevästi, moni työnantaja ilahtuu ohjelmisto-osaamisesta tai ainakin auttavasta ymmärryksestä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi markkinoinnin, taiton ja kuvankäsittelyn, CRM:n, prosessinhallinnan, taloushallinnan jne. ohjelmistot.
  2. Vähän kulunut vinkki – mutta oikeasti – kasvata ja kerää verkostoja jo ENNEN kuin työnhaku tulee ajankohtaiseksi. Kehitä omaa henkilöbrändiäsi, osallistu sinua kiinnostaviin keskusteluihin, jaa vinkkejä ja osaamista tai ainakin seuraa alan keskustelua ja kiinnostavia henkilöitä. Todennäköisyydet ovat sen puolella, että löydät mielekkään ja kiinnostavan työn verkostojen kautta ennemmin kuin työpaikkailmoituksista.

Jos työnhaku valmistumisen jälkeen on hankalaa tai ei tuota tulosta, niin ota kaikki apu vastaan ja etsi itse tukea. Ja tee tämä mahdollisimman nopeasti. Mitä pidempään hakkaa työnhaun kanssa yksin päätä seinään, sitä isompi taakka siitä tulee itselle myös henkisesti. 

Jos kaipaat sparrailua esimerkiksi työnhakuun liittyen, laita ihmeessä viestiä LinkedIn:ssa!

Tiedote koronan vaikutuksista Emile ry:n kevään toimintaan!


Tässä päivitetty tiedote koronan vaikutuksista Emile ry:n kevään toimintaan. Yhdistyksen toimintaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisen osalta ei ole tulossa merkittäviä muutoksia lähiaikoina, vaan tämän tiedotteen taustalla on se, ettei Emile ry:n edellinen koronatiedote vastannut nykytilannetta. Tiedote perustuu Suomen hallituksen, aluehallintovirastojen, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan antamiin suosituksiin, määräyksiin ja ohjeistuksiin.

Koska koronatilanne ei ole Jyväskylässä vielä selkeästi rauhoittunut, Emile ry järjestää tapahtumat pääsääntöisesti etänä. Myös Jyväskylän yliopisto suosittelee opiskelijoita noudattamaan turvallisuutta edistäviä periaatteita myös vapaa-ajallaan. Kuitenkin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin voi osallistua enintään 10 henkilöä. Jyväskylän kaupunki on puolestaan suositellut, että yksityistilaisuuksissa ei ylitetä yli kuuden henkilön osallistujamäärää maaliskuun aikana.

Lähitapahtumien järjestäminen edellyttää, että tapahtumien turvallisuus on varmistettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antaman ohjeen mukaan. Näin ollen yhdistys seuraa jatkuvasti pandemiatilannetta ja mikäli tilanne sallii, voi järjestää myös lähitapahtumia huomioiden turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt. Seuraavaksi onkin eritelty tapahtumia koskevat ohjeistukset, joita jokaisen Emile ry:n tapahtumiin osallistujan tulisi noudattaa.

Tapahtumaohjeistus

Emile ry pyrkii kaikissa järjestämissään tapahtumissa vastuullisuuteen. Tästä syystä tapahtumien järjestämisessä on huomioitu monia turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä asioita. Tapahtumiin osallistuminen ja siellä toimiminen on kuitenkin lopulta yksilön vastuulla. Haluammekin muistuttaa seuraavista asioista jokaista Emile ry:n tapahtumiin osallistujaa, jotta koronaepidemia ei pääse pahenemaan:

  • Osallistu tapahtumiin vain oireettomana. Koronaviruksen oireisiin kuuluvat muun muassa hengenahdistus, yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, pahoinvointi
  • Pidä muihin osallistujiin 1-2 metrin turvaväli
  • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta tapahtumien aikana. Emile ry:n tapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan käsidesiä, mutta pidä mukana mielellään myös omat käsidesit.
  • Yski ja aivasta nenäliinaan tai hihaan.
  • Huomioi THL:n ja Jyväskylän kaupungin suositus kasvomaskin käytöstä.

Tämän lisäksi jokaisesta tapahtumasta kerätään Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjeistuksen mukaisesti osallistujalista, jotta mahdollisen tartuntatapauksen sattuessa on helpompi kartoittaa kaikki altistuneet. Listaan kerätään osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköposti ja se voidaan luovuttaa tarvittaessa asianomaiselle taholle mahdollisten altistumisten jäljittämiseksi. Tapahtumiin osallistuminen edellyttää, että edellä mainitut tiedot luovutetaan tapahtumanjärjestäjälle. Jokainen tapahtumiin osallistunut on myös velvollinen ilmoittamaan tapahtumanjärjestäjälle, mikäli hänelle tulee koronaan viittaavia oireita tapahtuman jälkeen. 

On hyvä huomioida, että tapahtumiin voi tulla muutoksia myös lyhyellä varoitusajalla. Seuraa siis huolellisesti Emile ry:n tiedotuskanavia, fb-tapahtumia ja sähköpostiasi tiedotteiden varalta. Pyrimme järjestämään kaikki tapahtumat niin, että jo maksetut osallistumismaksut pystytään palauttamaan ilmoittautuneille tapahtuman peruuntuessa. Pidätämme kuitenkin oikeudet muutoksiin. 

Emile ry:n jokaiseen tapahtumaan on edelleen nimetty vähintään yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hänen puoleensa voi kääntyä myös, jos asiat koronaan ja tapahtumaturvallisuuteen liittyen askarruttavat.

Muuta

Jos sinulla herää minkäänlaisia kysymyksiä Emile ry:n toimintaan liittyen, voit kääntyä hallituksen puheenjohtajiston puoleen: 

Puheenjohtaja Netta Humalamäki: nchumaxt@student.jyu.fi tai  emile.puheenjohtaja@gmail.com

Varapuheenjohtaja Teresa Ihamäki: teresa.m.m.ihamaki@student.jyu.fi  tai emile.puheenjohtaja@gmail.com

Yhdenvertaisuusasioissa voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja koulutuspoliittisiin vastaaviin Sonja Ala-Sunilaan ja Leo Rautiaiseen: emile.sopo@gmail.com ja emile.kopot@gmail.com

Vaikka korona on vaikuttanut merkittävästi opiskelijaelämään, Emile ry:n hallitus kuitenkin jatkuvasti ideoi ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia! Pysykää siis kuulolla, kaikkea ei ole peruttu 🙂 

Aurinkoisin kevätterveisin,

Emile ry:n hallitus 

CV ja työnhaku -koulutus 23.2.

Tuntuuko työhakemuksen ja CVn kirjoittaminen tuskaiselta?
Pähkäiletkö, mitä eri dokumentteihin kannattaisi kirjoittaa, ja miten
erottautua joukosta?

Tule uppoutumaan työnhaun jännittävään maailmaan Specian
järjestösuunnittelija Elli Suonpään johdolla Zoomiin tiistaina 23.2. klo
16.  Tilaisuudessa käymme läpi hyvän työhakemuksen ja CVn kulmakivet,
dokumenttien räätälöimisen hakutilanteen mukaan sekä vinkkejä miten tuoda
oma osaaminen parhaiten esille.

Zoom-linkki: https://jyufi.zoom.us/s/64036510415

Käy heti klikkaamassa webinaarin
Facebook-tapahtumassa “osallistuu”, niin et missaa tätä!

Kutsu Emile ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 25.2.2021

Tervetuloa Emile ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen! 

Aika:                  Torstai 25.2.2021 klo 18:00
Paikka:               Kokoustila Halonen, Ilokivi, Jyväskylän yliopisto. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Zoom-linkki etäosallistumiseen: https://jyufi.zoom.us/j/65929242855
Huom! Vallitsevan koronatilanteen vuoksi jäsenistö ei voi osallistua kevätkokoukseen paikan päällä, mutta on lämpimästi tervetullut seuraamaan kokousta etäyhteydellä. 

Esityslista sääntömääräinen kevätkokous 03/2021
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4   Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5   Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely sekä vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen.
6   Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7   Sääntömuutoksen vahvistaminen.

8   Emile ry:n jäsenrekisterin siirtäminen Kideappiin ja jäsenmaksusta maksettavien kulujen vahvistaminen. 
9   Talousasiat
10  Muut esille tulevat asiat 
11  Kokouksen päättäminen

Koulutussuunnittelijasta tutkijaksi

Soila Lemmetty, tutkimuskoordinaattori ja tutkija Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja Kasvatustieteiden laitoksella, sekä osa-aikainen osaamisen kehittämisen asiantuntija Genelec Oy:ssä. 

Valmistunut kasvatustieteen maisteriksi 03/2016


“Kasvatustieteilijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.”


Tie kasvatustieteisiin

Peruskoulun jälkeen suoritin kaksoistutkinnon ja valmistuin Jyväskylän ammattiopistosta ravintolakokiksi sekä ylioppilaaksi. Tein pari vuotta töitä ravintola-alalla, mutta en nähnyt sitä loppuelämäni ammattina. Opettajuus oli jollain tavalla aina kiehtonut ja pohdin mm. kotitalousopettajaksi kouluttautumista. Yliopistoon hakeutuminen tuntui kuitenkin kaukaiselta. Aloitin lopulta kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa ikään kuin kokeillakseni, miltä kasvatustieteet ja yliopisto-opiskelu tuntuu. Kiinnostuin välittömästi kasvatustieteestä tieteenä ja jatkoin perusopintojen jälkeen aineopintojen tekemistä ravintola-alan työn ohessa. Kun olin suorittanut riittävästi opintopisteitä riittävän hyvillä arvosanoilla, pääsin avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi vuonna 2012. Valmistuin kasvatustieteen kandidaatiksi joulukuussa 2013 ja maisteriksi maaliskuussa 2016. 

Opinnot

Kandivaiheessa pääaineeni oli kasvatustiede ja sivuaineena erityispedagogiikka. Maisterivaiheessa syvennyin aikuiskasvatustieteeseen. Lisäksi opiskelin psykologian perusopinnot ja henkilöstöjohtamisen perusopinnot. Maisteritutkinnon lisäksi suoritin APO-opinnot ja sain pedagogisen pätevyyden. Kandidaatin tutkielmassa tarkastelin kehitysvammaisten nuorten aikuistumista ja työelämään siirtymistä. Gradussani tutkin työssä oppimisen ja dialogisen johtajuuden rakentumista teknologiaorganisaatiossa. Jatkoin tohtoriopintoihin ja väitöskirjani käsitteli itseohjautuvaa työssä oppimista teknologia-alan työssä.

Työura

Kandi- ja maisteriopintojen ohella työskentelin osittain vielä ravintola-alalla. Lisäksi tein luokanopettajan ja lastenohjaajan sijaisuuksia ja toimin välillä osa-aikaisena lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana sekä nuoriso-ohjaajana. Päädyin kasvatusalan tehtäviin ottamalla yhteyttä suoraan päiväkoteihin / kouluihin / kuntiin ja ilmoittamalla kiinnostuksestani toimia sijaisena. Kaikenlainen työkokemus on ollut eduksi!

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt koulutussuunnittelijana Jyväskylän avoimessa yliopistossa sekä Koulutusjohtamisen instituutissa. Tein maisterivaiheen harjoittelun avoimeen yliopistoon, joten minulle tarjottiin sieltä määräaikaista työtä valmistumisen jälkeen. Koulutusjohtamisen instituutissa avautui suunnittelijan sijaisuus samaan aikaan kun työsuhteeni avoimessa oli loppumaisillaan, joten työllistyin instituuttiin sitä kautta. Viime vuodet olen toiminut projektitutkijana ja väitöskirjatutkijana (tohtorikoulutuksen aikana). Tein graduni erään työelämän tutkimushankkeen puitteissa, jonka lisäksi myös väitöskirjani nivoutui kasvatustieteen laitoksen tutkimushankkeisiin. Sitä kautta sain projektitutkijan työn laitoksella. Väitöksen jälkeen olin hetken yliopiston opettajana Kasvatustieteiden laitoksella ja tällä hetkellä työskentelen tutkimuskoordinaattorina ja tutkijana Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa sekä Kasvatustieteiden laitoksella. Toimin myös osa-aikaisena osaamisen kehittämisen asiantuntijana Genelec Oy:ssä. 

Vinkit opintoihin ja työnhakuun

Piilotyöpaikkoja on nykyään todella paljon, joten kannattaa olla rohkea ja laittaa viestiä kiinnostaviin yrityksiin / organisaatioihin sen lisäksi, että hakee ns. virallisia reittejä pitkin työpaikkoja. Maisterivaiheen harjoittelu on hyvä ponnahduslauta työelämään, joten harjoittelupaikkaa kannattaa miettiä tarkkaan siitä näkökulmasta, mikä kiinnostaa itseä eniten. Myös graduaiheen valinnassa kannattaa jo pohtia omaa tulevaisuutta. Kurssivalintojen osalta on hyvä miettiä, minkälaisilla valinnoilla muodostat tutkinnostasi parhaan mahdollisen, omaa kiinnostustasi vastaavan kokonaisuuden? Mikään sivuaine tai kurssi ei ole huono vaihtoehto, kaikki riippuu omasta kiinnostuksesta. Aikuiskasvatustieteilijälle suosittelisin henkilöstöjohtamista / johtamista / liiketoimintaosaamista, sosiologiaa tai psykologiaa. Kielitaitoa ja monikulttuurisuutta tarvitaan työelämässä yhä enemmän. Myös viestintä on tärkeää yleisosaamista. APO-opinnot antavat tosi hyvän pohjan kaikenlaisiin ohjaus- ja opetustehtäviin. 

Jos nyt tapaisit itsesi opintojen alussa, mitä sanoisit itsellesi?

Luota siihen, että oma polku ja paikka löytyy kyllä. Käytä enemmän aikaa sisältöjen ajatteluun, mielenkiintoisiin keskusteluihin ja yhteiskunnan kriittiseen tutkailuun. Älä tuhlaa liikaa aikaa sen murehtimiseen ”mikä minusta tulee vai tuleeko minusta mitään”. Aseta kasvatustieteilijän lasit silmille ja anna mennä.  Kasvatustieteilijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Specian järjestöhaaste 2021

Specian Järjestöhaaste tulee jälleen ja tänä vuonna teemana on innostava yhteistyö ja onnistunut varainhankinta!

Mistä onnistuneessa varainhankinnassa on kyse? Miten innostat ihmiset ja yritykset mukaan niin, että he tuntevat olevansa muutakin kuin käveleviä lompakoita? Mitä “kuningasideoita” kannattaa välttää?

Järjestöhaasteen tavoitteena on tarjota kipinä ainejärjestön varainhankintaan, yritysyhteistyöhön ja jäsenten innostamiseen mukaan toimintaan. Osallistujat saavat työkokemukseen verrattavaa kokemusta työnhaun tueksi.

Haasteessa pääset tiimin kanssa kerryttämään osaamistasi koulutuksella, tekemään yhdessä haastetehtävää sekä saatte sparrausta työstänne matkan varrella.

Ilmoittaudu mukaan 28.2. mennessä Specia-vastaavan kautta.

piia.m.sipari(at)student.jyu.fi

Lue lisää haasteen sisällöstä specia.fi/jarjestohaaste

Opiskelija, haluatko kirjoittaa blogia?

Emile tarjoaa opiskelijoille blogitilaa! Voit kirjoittaa blogipostauksen esimerkiksi opiskeluun, työhön tai opiskeltavien kurssien aihealueisiin liittyen. Erityisen toivottuja ovat myös kertomukset työharjoittelusta.

Julkaisemme kirjoitukset Emilen blogissa. Kirjoita jostain sinua kiinnostavasta ja innostavasta aiheesta! Voit työtä hakiessasi kertoa aktiivisuudestasi ja kiinnostuksen kohteistasi, ja laittaa linkin kirjoittamaasi tekstiin Emilen sivuille.

Kirjoita blogipostaus ja lähetä se viestintävastaavalle.

Emme julkaise poliittisia tai uskonnollisia kannanottoja emmekä tasa-arvon vastaisia kirjoituksia. Luemme tekstit läpi, jotta niissä ei ole asiattomuuksia.

Aberdeen 2020 eli vaellusta, säkkipillejä ja koronasählinkiä!

Idea vaihtoon lähtemisestä oli itänyt itselläni mielessä jo heti opintojen alusta saakka, mutta itselleni paras ajankohta vaihdolle sijoittui 3 opiskeluvuoteni keväälle, jolloin kandityö oli saatu syksyllä jo pakettiin ja tutkinnosta uupui enää muutamia valinnaisia opintoja vaihdossa suoritettavaksi. Ajankohta oli siis valittu ja enää pitikin sitten päättää vain vaihtokohde. Jyu tarjoaa opiskelijoilleen laajan ja monipuolisen kohdevalikoiman niin Eurooppaan kuin kaukokohteisiinkin, joten jokaiselle varmasti löytyy mielekäs kohde, mikäli opiskelijavaihto vain kiinnostaa. Itse olin päättänyt suorittaa vaihtoni englanninkielisessä kohteessa, jotta saisin siitä mahdollisimman paljon irti myös kielen oppimisen näkökulmasta ja vaihtokohteeksi valikoituikin siten University of Aberdeen Skotlannin itärannikolta.

Aberdeen on n. 200 000 asukkaan kaupunki ja se on myös Skotlannin kolmanneksi suurin kaupunki. Aberdeen oli loistava valinta vaihtokohteeksi, sillä siellä riitti tekemistä ja näkemistä ja kaupungissa oli nuorekas ja eloisa tunnelma, mitä selitti varmasti opiskelijoiden suuri määrä kaupungissa. Kaupungissa ja sen keskustassa oppi nopeasti kulkemaan ja siellä tulikin vietettyä paljon vapaa-aikaa lukuisten kaupunkitapahtumien, pubivisojen sekä tunnelmallisten kahviloiden ja ravintoloiden parissa. Uuteen kulttuuriin, ihmisiin ja arkeen sopeutuminen vei tietysti alkuun oman aikansa ja esimerkiksi skottien puhetapa kuulosti omaan korvaan aluksi käsittämättömältä ja aiheutti päänvaivaa, onneksi skotit tosin ovat avuliasta ja rentoa porukkaa, joten suuremmilta ongelmilta kyllä vältyttiin! Myös Suomessa totuttu rauhaisa elo omassa yksiössä vaihtuikin yhtäkkiä 7 hengen asuntola-asumiseen ja vähintäänkin värikkääksi ja äänekkääksi yhteiseloksi, joten ainakin korvatulpille ja erikseen sovituille siivous/suihkuvuoroille tuli välillä tarvetta!

Asuntolalla ei kuitenkaan vietetty juurikaan ylimääräistä aikaa, vaan tuntui että koko 2,5kk aika Skotlannissa hurahti hetkessä ohi opiskelun ja vapaa-ajan touhujen ja matkustamisen merkeissä. Aberdeenin ehdottomiin plussiin lukeutuikin se, että se sijaitsi hyvien kulkuyhteyksien varrella, joita hyödynsimmekin vaihtariporukalla ahkerasti. Tutuksi ehti tulla muun muassa osa Skotlannin lukuisista linnoista ja linnanraunioista, kuvankauniit vaellusreitit, Inverness ja Glasgow sekä tietysti kuuluisat Skotlannin ylämaat Cullodenin taistelukenttä ja Loch Ness mukaan lukien! Skotlanti on ehdottomasti vierailun arvoinen matkakohde ja erityisesti historiasta ja luonnossa liikkumisesta (vaelluskengät tulivat ehdottomasti tarpeeseen!) pitävät ovat varmasti haltioissaan sen upeista maisemista ja rikkaasta historiasta! 

Itse opiskelu vaihdon aikana määräytyi pitkälti ennakkoon valittujen kurssien perusteella ja kohteeseen saavuttaessa Aberdeenin yliopisto otti meidät vaihto-opiskelijat lämpimästi vastaan ja heti ensimmäisinä päivinä järjestettiin tapaamisia/orientaatioita ja varmistettiin, että vaihtareillakin olisi tosiaan kurssi-ilmoittautumiset yms. kunnossa ja edes jonkinlainen käsitys kampuksesta ja yliopistolla toimimisesta ja liikkumisesta. Orientaatiot tulivat tarpeeseen, sillä kampusalue oli aika valtava ja esimerkiksi kirjaston turvaporteista ei päässyt läpi ilman opiskelijakorttia! Kurssit ja opiskelu toisen maan yliopistossa oli mielenkiintoinen kokemus. Oma kokemukseni oli, että opiskelu vaihtoyliopistossa oli enemmän “koulumaista” kuin meillä täällä Suomessa. Koululla vietettiin enemmän aikaa ja kotitehtäviä oli enemmän ja arvioitavia töitä piti palauttaa vanhanaikaisesti paperiversioina. Omat kurssini olivat tosin ensimmäisen ja toisen vuositason kursseja, joten ne eivät olleet vaativuudeltaan ylivoimaisia edes vaihtareille, paikalliset opettajat olivat myös aika suopeita vaihtareita kohtaan, mikä helpotti opiskelua ja avun pyytämistä tarvittaessa. Vaikka vaihdossa pyritään opiskelemaan normaalilla 30op/lukukausi tahdilla, ei opiskelu ole vaihdossa välttämättä aina edes se tärkein pääasia ja siksi koenkin, että vaihtokursseiksi kannattaa valita ennemmin itseä kiinnostavia ja nimenomaa vain vaihtoyliopistolla tarjottavissa olevia kursseja, kuin stressata valitsemalla pelkästään omaan kotimaan tutkintoon soveltuvia kursseja! Itselläni parhaat muistot jäi ainakin juuri vaihtareillekin suositelluista “Sixth century”-kursseista, jotka yhdistelivät monen eri tutkimusalan teemoja ja innovatiivisia opiskelutapoja.

Ehdottomasti vaihdon suurin anti oli kuitenkin loppujen lopuksi siis matkustelu ja se “kaikki muu” opiskelun ohella. Vapaa-ajalla riitti tekemistä, kun yliopisto ja erityisesti sen erilaiset “kerhot” järjestivätkin paljon ohjelmaa ja tapahtumia opiskelijoille esimerkiksi eri urheilulajeista, olutmaistajaisiin ja surffireissuihin. Itse osallistuimme vaihtariporukalla useammankin kerhon toimintaan ja niiden myötä tutuksi tulikin muun muassa Skotlannin matkan odotetut ja pakolliset perinteet kuten säkkipillit, Haggis ja Ceilidh- illat! Kerhot olivat myös omiaan paikallisten ja miksei muiden vaihtareidenkin kanssa tutustumiseen.

Mielekäs ja tapahtumarikas vaihtoarki tuli kuitenkin 2,5kk jälkeen päätökseensä. kun koronan keväällä levitessä myös vaihto-opiskelu jouduttiin keskeyttämään äkillisesti molempien yliopistojen kehoituksista, mikä tietysti silloin harmitti ja sai aikaan kunnon hämminkiä, kun vaihto pitikin yhtäkkiä keskeyttää, hyvästellä vaihtokaverit ja kamat pakata parissa päivässä kuukausia ennen aiottua vaihdon päättymispäivää. Vaihtokokemuksen keskeytymisestä huolimatta koen, että siitä jäi paljon käteen ja se oli yksi elämäni mahtavimmista kokemuksista, joten kannustan ehdottomasti kaikkia edes harkitsemaan opiskelijavaihtoon lähtemistä!

Mukavaa kevättä ja tsemppiä kaikille opiskeluun! 

Jemina

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén