Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ovat työnhaun A ja O, mutta niistä on apua myös oman urasuunnan ja opiskeluvalintojen hahmottamisessa. Kun tiedät mitä osaat, itseluottamuksesi kasvaa ja osaat kertoa osaamisestasi paremmin muille. Lähde siis retkelle omaan osaamiseesi!

Koosta osaamisesi yhteen ja luokittele eri tavoin 

Kuten mikä tahansa kokonaisuus, myös omaa osaamista on helpompi käsitellä, kun sen pilkkoo pienempiin palasiin. Osaamista kertyy monista eri lähteistä, kuten opiskeluista, kesätöistä, järjestö- ja vapaaehtoistöistä, harrastuksista ja ihan kaikesta vuorovaikutuksesta. Listaa omat toimintaympäristösi ja nosta jokaisesta kolme asiaa, joita osaat tai olet oppinut viime aikoina. 

Toinen tapa luokitteluun on osaamisen sisältö. Voit luokitella osaamisesi esimerkiksi substanssiosaamiseen, infraosaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin. Substanssiosaaminen on opiskeluista kertynyttä asiaosaamista ja infrataidot puolestaan työn tekemisen taitoja, kuten ohjelmisto- tai kielitaitoa. Vuorovaikutustaidot taas liittyvät ihmissuhteisiin eli esimerkiksi työyhteisötaitoihin. Listaa näistä jokaisesta osa-alueesta jälleen kolmesta viiteen taitoa. 

Halutessasi voit ottaa askeleen vielä pidemmälle ja arvottaa osaamistasi: missä olet erityisen taitava ja mikä on miellyttävintä? 

Kerro taidoistasi ja keskity oppimiskokemuksiin

Kun olet hahmottanut osaamisesi osa-alueita ja taitoja, on sanoittamisen aika. Tämä vaihe linkittyy osaamisesi kertomisesta ulospäin, esimerkiksi työnhakutilanteessa tai tutustuessasi uusiin ihmisiin. 

Tärkeää on keskittyä sanoittamaan juuri sinun osaamistasi sen sijaan, että kertoisit esimerkiksi vain geneerisesti “mitä ja missä” olet opiskellut. Tehosta sanoittamista konkretialla ja aktiivisilla ilmaisuilla. Voit käyttää apuna esimerkkejä ja lukuja. Korosta myös opittuja asioita – yksittäinen moka, joka on käännetty oppimiskokemukseksi voi jättää muistijäljen kuulijan mieleen. 

Voit myös koostaa osaamisesi keskeisimpiä ja toisiinsa linkittyviä alueita isommiksi kokonaisuuksiksi, vahvuuksiksi. Tämä on oiva keino esitellä oma osaaminen tiiviisti ja ymmärrettävästi. Omien vahvuuksien esittely on tarpeen esimerkiksi tarvetyöpaikkaa hakiessa. 

Sovella osaamistasi ja mieti, mitä haluat oppia tulevaisuudessa

Oma osaaminen voi tuntua vähäiseltä, jos viettää aikaa pelkästään saman osaamisprofiilin ihmisten kanssa. Ympäristö vääristää osaamisesi mittakaavaa. Hakeudu ajoittain myös poikkitieteelliseen seuraan ja sovella osaamistasi uudessa ympäristössä. Tällöin osaamisesi sisältö ja arvo nousevat uudella tavalla esille. 

Voit myös pohtia, minkälaisissa tehtävissä haluaisit työskennellä tulevaisuudessa. Se auttaa hahmottamaan, minkälaista osaamista olisi hyvä kartuttaa lisää. Näin voit tunnistaa kehityskohteitasi tai innostua täysin uusista aluevaltauksista. 

Oman osaamisen tunteminen on jatkuva prosessi ja siksi kannattaakin varata arjen keskelle pieniä reflektiohetkiä. Mieti, mikä on ollut viime aikoina kivaa, missä olet onnistunut ja mitä olet oppinut. Nämä toimivat suuntamerkkeinä osaamisen tuntemisen tiellä, jotta et eksy polulta laajempien pohdintahetkien välillä. Pidempi hetki osaamisen tutkiskelulle kannattaa varata lukukauden lopussa tai työnhakurupeaman alussa. 

Ihanaa kevättä sinä tuleva moniosaaja!

Teksti: Elli Suonpää

Kirjoittaja toimii järjestösuunnittelijana Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:ssä, moniosaajien omassa ammattijärjestössä.