Turvallisemman tilan periaatteet

Emile ry:n turvallisemman tilan periaatteet

Näiden periaatteiden tarkoituksena on luoda Emile ry:n toiminnasta turvallisempaa kaikille. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä. Seuraavat periaatteet sitovat kaikkia toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuvia. Jos koet, että turvallisemman tilan periaatteita on rikottu, ota yhteyttä Emile ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittisiin vastaaviin tai tapahtumien yhdenvertaisuusvastaaviin.

Ollaan avoimia ja pyritään ymmärtämään toisiamme. Kohdataan uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Otetaan vastaantulevat asiat ja tilanteet mahdollisuutena oppia uutta sekä kannustetaan toisiamme kasvuun ja kehittymiseen. Oletetaan toisella olevan hyvä aikomus.

Pyritään välttämään oletusten tekemistä ja tunnistamaan omat ennakko-oletuksemme, jotta ne eivät vaikuttaisi siihen, miten kohtaamme toisemme. Tunnistetaan myös omat etuoikeutemme ja asemamme.

Vältetään syrjiviä ja toiseuttavia ilmauksia. Jokaisella on oikeus syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Älä pilkkaa, halvenna tai sysää syrjään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.

Kunnioitetaan toisiamme sekä jokaisen henkilökohtaista psyykkistä ja fyysistä tilaa. Pyydä tarvittaessa tilaa myös itsellesi. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai esimerkiksi tuijottamalla.

Otetaan puheeksi haastavatkin asiat ja tilanteet. Jos havaitset häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, pyri puuttumaan tilanteeseen. Ole avoin kuuntelemaan ja kehittymään. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita. Muistetaan, että myös erehtyminen on inhimillistä.

Huomioidaan toiminnassamme fyysinen ja henkinen saavutettavuus sekä esteettömyys, jotta jokainen voi tasavertaisesti osallistua Emile ry:n toimintaan. Pyritään valitsemaan tapahtumaan ja erilaisille toimintakyvyille parhaiten sopiva tila. Tuetaan ja mahdollistetaan jokaisen osallistumista sekä kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla vaikeat käsitteet ja termit.

Emile ry:n sosiaali- ja koulutuspoliittisten vastaavien yhteystiedot (2023)

Sosiaalipoliittinen vastaava Katariina Rasimus: sopo(at)emilery.fi

Koulutuspoliittinen vastaava Anni Imeläinen: kopo(at)emilery.fi 

Yhdenvertaisuusvastaavan yhteystiedot löytää kunkin tapahtuman tiedoista.

Emile ry:n turvallisemman tilan periaatteiden pohjana on käytetty JYYn turvallisemman tilan periaatteita.

Advertisement