Emile ry:n hallitus toivottaa kaikki yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi kevätkokoukseen 15.3. klo 16:15 alkaen Agoralle Auditorio 2! Kokous järjestetään hybridinä, joten mukaan on mahdollista liittyä etänä Zoomin välityksellä alla olevan ID:n avulla.

Kevätkokouksessa tarkastellaan vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viime vuoden hallitukselle.
Löydät kaikki kokouksen liitteet sähköpostilistalle jaetusta kokouskutsusta, ja näihin dokumentteihin on hyvä tutustua ennen kokousta.

Aika / Time:            Keskiviikkona 15.3.2023 klo 16.15 / Wednesday 15.3.2023, 16.15

Paikka / Place:       Ag B105 Auditorio 2, Agora

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä Zoomissa (ID: 624 8489 4309) / It is possible to attend the meeting via Zoom (ID: 624 8489 4309).

Esityslista 4/2023 / Minutes 4/2023

  1. Kokouksen avaus / Meeting called to order
  2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Proof of quorum
  3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta / Choosing the chair, secretary and two examiners for the minutes of the meeting
  4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi / Approval of agenda of the meeting
  5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen (liitteet 1-3), toimintakertomuksen (liite 4) ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 5) esittely sekä vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen / Presentation of the financial statement (appendices 1-3), the annual report (appendix 4), and the auditors’ report (appendix 5) for the year 2022. The approval of the financial statement and the annual report of the year 2022.
  1. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Formal approval of actions for the board of 2022 and other accountable people
  1. Talousasiat / Financial affairs
  1. Muut esille tulevat asiat (META) / Any other business (AOB)
  2. Seuraava kokous / Next meeting
  3. Kokouksen päättäminen / Ending of the meeting