Tässä päivitetty tiedote koronan vaikutuksista Emile ry:n kevään toimintaan. Yhdistyksen toimintaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisen osalta ei ole tulossa merkittäviä muutoksia lähiaikoina, vaan tämän tiedotteen taustalla on se, ettei Emile ry:n edellinen koronatiedote vastannut nykytilannetta. Tiedote perustuu Suomen hallituksen, aluehallintovirastojen, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan antamiin suosituksiin, määräyksiin ja ohjeistuksiin.

Koska koronatilanne ei ole Jyväskylässä vielä selkeästi rauhoittunut, Emile ry järjestää tapahtumat pääsääntöisesti etänä. Myös Jyväskylän yliopisto suosittelee opiskelijoita noudattamaan turvallisuutta edistäviä periaatteita myös vapaa-ajallaan. Kuitenkin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin voi osallistua enintään 10 henkilöä. Jyväskylän kaupunki on puolestaan suositellut, että yksityistilaisuuksissa ei ylitetä yli kuuden henkilön osallistujamäärää maaliskuun aikana.

Lähitapahtumien järjestäminen edellyttää, että tapahtumien turvallisuus on varmistettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antaman ohjeen mukaan. Näin ollen yhdistys seuraa jatkuvasti pandemiatilannetta ja mikäli tilanne sallii, voi järjestää myös lähitapahtumia huomioiden turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt. Seuraavaksi onkin eritelty tapahtumia koskevat ohjeistukset, joita jokaisen Emile ry:n tapahtumiin osallistujan tulisi noudattaa.

Tapahtumaohjeistus

Emile ry pyrkii kaikissa järjestämissään tapahtumissa vastuullisuuteen. Tästä syystä tapahtumien järjestämisessä on huomioitu monia turvallisuuteen ja hygieniaan liittyviä asioita. Tapahtumiin osallistuminen ja siellä toimiminen on kuitenkin lopulta yksilön vastuulla. Haluammekin muistuttaa seuraavista asioista jokaista Emile ry:n tapahtumiin osallistujaa, jotta koronaepidemia ei pääse pahenemaan:

  • Osallistu tapahtumiin vain oireettomana. Koronaviruksen oireisiin kuuluvat muun muassa hengenahdistus, yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, pahoinvointi
  • Pidä muihin osallistujiin 1-2 metrin turvaväli
  • Huolehdi hyvästä käsihygieniasta tapahtumien aikana. Emile ry:n tapahtumissa on mahdollisuuksien mukaan käsidesiä, mutta pidä mukana mielellään myös omat käsidesit.
  • Yski ja aivasta nenäliinaan tai hihaan.
  • Huomioi THL:n ja Jyväskylän kaupungin suositus kasvomaskin käytöstä.

Tämän lisäksi jokaisesta tapahtumasta kerätään Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ohjeistuksen mukaisesti osallistujalista, jotta mahdollisen tartuntatapauksen sattuessa on helpompi kartoittaa kaikki altistuneet. Listaan kerätään osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköposti ja se voidaan luovuttaa tarvittaessa asianomaiselle taholle mahdollisten altistumisten jäljittämiseksi. Tapahtumiin osallistuminen edellyttää, että edellä mainitut tiedot luovutetaan tapahtumanjärjestäjälle. Jokainen tapahtumiin osallistunut on myös velvollinen ilmoittamaan tapahtumanjärjestäjälle, mikäli hänelle tulee koronaan viittaavia oireita tapahtuman jälkeen. 

On hyvä huomioida, että tapahtumiin voi tulla muutoksia myös lyhyellä varoitusajalla. Seuraa siis huolellisesti Emile ry:n tiedotuskanavia, fb-tapahtumia ja sähköpostiasi tiedotteiden varalta. Pyrimme järjestämään kaikki tapahtumat niin, että jo maksetut osallistumismaksut pystytään palauttamaan ilmoittautuneille tapahtuman peruuntuessa. Pidätämme kuitenkin oikeudet muutoksiin. 

Emile ry:n jokaiseen tapahtumaan on edelleen nimetty vähintään yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hänen puoleensa voi kääntyä myös, jos asiat koronaan ja tapahtumaturvallisuuteen liittyen askarruttavat.

Muuta

Jos sinulla herää minkäänlaisia kysymyksiä Emile ry:n toimintaan liittyen, voit kääntyä hallituksen puheenjohtajiston puoleen: 

Puheenjohtaja Netta Humalamäki: nchumaxt@student.jyu.fi tai  emile.puheenjohtaja@gmail.com

Varapuheenjohtaja Teresa Ihamäki: teresa.m.m.ihamaki@student.jyu.fi  tai emile.puheenjohtaja@gmail.com

Yhdenvertaisuusasioissa voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja koulutuspoliittisiin vastaaviin Sonja Ala-Sunilaan ja Leo Rautiaiseen: emile.sopo@gmail.com ja emile.kopot@gmail.com

Vaikka korona on vaikuttanut merkittävästi opiskelijaelämään, Emile ry:n hallitus kuitenkin jatkuvasti ideoi ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja tapahtumia! Pysykää siis kuulolla, kaikkea ei ole peruttu 🙂 

Aurinkoisin kevätterveisin,

Emile ry:n hallitus