Toiminta

Mikä on Emile ry?

Emile on kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijoiden oma ainejärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia opiskelijoiden eduista. Emilen tehtävänä on puolustaa ja pitää huolta opiskelijalle kuuluvista oikeuksista.

Emile toimii kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ehdoilla; heidän toiveidensa, halujensa, aktiivisuutensa ja ideoidensa varassa. Emile pyörii hallituksen ja muiden aktiivisten jäsentensä varassa. Hallitus vastaa lähes kaikesta kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille kohdistetusta toiminnasta – niin virallisesta tietopohjaisesta asiasta kuin vähemmän virallisesta, mutta sitäkin tärkeämmästä rentoutumispuolesta. Emile on joka vuosi hieman erilainen riippuen aktiivisten jäsenten toimintatahdosta. Emile on siis aina sitä pyörittävien ihmistensä näköinen. Hallituksen varsinaisilla jäsenillä on jokaisella oma vastuualueensa, jotka liittyvät kiinteästi yliopistomaailmaan ja opiskelijaelämään. Emile toimii opiskelijoita varten ja sen pääasiallinen tehtävä on tukea, ohjata ja auttaa opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Emilen kautta saa myös paljon ystäviä ja kontakteja eri puolille yliopistomaailmaa. Toimintaan voi osallistua tai olla osallistumatta, mutta yksittäisen opiskelijan elämä olisi paljon turvattomampaa ilman ainejärjestötoimintaa, jossa kaikkia opiskelijoita puolustetaan tasa-arvoisina yksilöinä. Ainejärjestötoiminta ei ole siis mitään huuhaa –puuhaa tai pelkkää bileiden järjestelyä, vaan paljolti myös virallisten asioiden miettimistä, ehdotusten laatimista, opiskelijoiden edun ajamista, opiskelijoiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

 

KÄYTÄNNÖNASIOITA

Painaako joku mieltäsi? Onko sinulla ideoita, joita haluaisit toteutettavan?

Palautetta laitoksen henkilökunnalle ja Emilelle sekä muita asioita voit lähettää näiden nettisivujen palaute-osiossa tai kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen emilery(a)gmail.com. Palaute-osion kautta palautteen antaminen on täysin luottamuksellista ja anonyymia. Palautetta voit antaa mistä tahansa asiasta!

Emile Ry:n säännöt – Emile ry Säännöt

***

Emilen laulut katsottavissa täältä – Emilen sitsilaulut!

***

Emilen haalarimerkki (porkkana) jäsenille 2 €/ muille 3 €

PusiPusi 3€

Emilen haalarimerkki + PusiPusi yhteishintaan 5 €

Merkkejä voi ostaa hallituksen jäseniltä tai osoitteesta emilery(a)gmail.com!