Tutorit

Tutoreiden tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita sopeutumaan yliopistoon, toimia tukena ja apuna heille sekä luoda hyvää ilmapiiriä ja ryhmähenkeä uusien opiskelijoiden kesken. Tutorit ovat vanhempien vuosikurssien opiskelijoita ja meidän tutkinto-ohjelmassamme tutoreita on yhteensä 5. Tutorit ovat tiivisti mukana lukuvuoden aloituksessa ja järjestävät uusille opiskelijoille ohjelmaa ensimmäisille viikoille. Tutorit toimivat opiskelijoille lähimpinä tukihenkilöinä ja heiltä voi kysyä apua matalalla kynnyksellä mihin tahansa mieltä askarruttavaan asiaan!