Yhteistyö

Emile pyrkii toimimaan aktiivisessa yhteistyössä julkisorganisaatioiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Mahdollisia yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi yritysvierailut, opiskelijatapahtumat, vierailuluennot, työharjoittelut ja opinnäytteiden toimeksiannot. Tavoitteena on rakentaa vahvoja kumppanuussuhteita opiskelijoiden ja eri sidosryhmien välille sekä sitoa työelämä ja opinnot vahvemmin yhteen. Emile tarjoaa yhteistyökumppaneilleen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, näillä verkkosivuilla, erilaisissa tapahtumissa ja opiskelijoiden haalareissa. Emilen kanavien kautta tavoittaa tehokkaasti juuri kasvatustieteen alan tulevaisuuden toimijat.


Excursiot ja vierailuluennot

Emile järjestää vuosittain useita yritysvierailuja ja työelämäteemaisia luentoja jäsenilleen. Excursiot ja vierailuluennot ovat loistava tapa tuoda esille alan asiantuntijoiden ja yritysten toimintaa, ja luoda hyvää työnantajamielikuvaa opiskelijoille. Olemme kiinnostuneita vierailemaan sekä Jyväskylän alueen organisaatioissa että muualla Suomessa.

Alumnitoiminta

Alumnitoiminnan tavoitteena on luoda yhteys jo valmistuneiden kasvatustieteilijöiden ja alan opiskelijoiden välille. Erilaisina yhteistyömuotoina toimivat esimerkiksi mentorointi ja alumnikahvilat. Emilellä on alumniverkosto, jonka pyrkimyksenä on kehittää alumniyhteistyötä. Alumniverkostoon voit liittyä täältä

Työharjoittelu

Kasvatustieteen opintoihin kuuluu työharjoittelu, joka suoritetaan opintojen loppuvaiheessa. Opiskelijat ovat suorittaneet harjoittelunsa hyvin erilaisissa organisaatioissa esimerkiksi koulutussuunnittelun, henkilöstöhallinnon ja perhetyön parissa. Tiedotamme mieluusti opiskelijoitamme vapaista harjoittelu- ja työpaikoista.

Opinnäytetyöt

Tutkintoon kuuluva pro gradu-tutkielma on mahdollista tehdä myös toimeksiantona. Mikäli organisaatiollanne on joku kasvatustieteen kentälle osuva ongelma, tai tarvitsette lisää tietoa jostain toimialaanne koskevasta ilmiöstä, ota yhteyttä meihin. Välitämme tiedon opiskelijoillemme.

Lisätiedot ja yhteydenotot

 

 

 

 

Mainokset