Yhteistyö

Yritysyhteistyö


Emile ry on Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Jäseniä liittyy vuosittain noin neljäkymmentä, ja meidät tunnistetaan Jyväskylän katukuvassa kirkkaan oransseista haalareista. Emile ry on perustettu vuonna 1973, joten toiminnallamme on pitkät juuret, sekä vakiintunut, mutta joustava toiminta. Olemme aktiivinen ainejärjestö ja järjestämme erilaisia tapahtumia jäsenillemme aina virkistystoiminnasta työelämäpäiviin. Voit lukea lisää tapahtumistamme täältä.

Yleis- ja aikuiskasvatustieteen opetuksen ja tutkimuksen keskeiset alueet ovat työelämä, perhe ja digitaalisuus. Opiskelijoiden osaamisesta on hyötyä esimerkiksi henkilöstön ja organisaatioiden kehittämisessä, aikuiskoulutuksen suunnittelussa, työn ja perheen yhdistämisen suunnittelussa, elinikäisen oppimisen tukemisessa, perhepalvelujen kehittämisessä sekä erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Kasvatustieteilijöillä on laaja ymmärrys ihmisen kehityksestä, kasvatuksesta sekä yksilön ja yhteisön oppimisesta. Opiskelijoillamme on mahdollisuus syventää osaamistaan valitsemillaan sivuaineilla, jotka painottuvat kiinnostuksen mukaan esimerkiksi henkilöstöhallintoon, psykologiaan, perhetutkimukseen ja kauppatieteellisen eri opintokokonaisuuksiin.

Tutustu alta eri yhteistyömuotoihin ja siihen, mitä yrityksenne voi Emileltä saada!

Näkyvyys

Emile ry:n pääasialliset viestintäkanavat ovat Instagram, Facebook, Nettisivut sekä LinkedIn. Viestintäkanavia seuraavat paitsi ainejärjestömme jäsenet, myös muut ainejärjestöt niin Jyväskylässä kuin muissa kaupungeissa, alumnit, tulevat alalle hakijat sekä muiden yritysyhteistöiden edustajat. Tarjoamme yrityksille logonäkyvyyttä sosiaalisissa medioissa ja nettisivuillamme, ja lisäksi tuotamme sisältöä yritysyhteistöihin liittyen. Pyrimme lisäämään positiivisen mielikuvan syntymistä opiskelijoiden keskuudessa ja sen myötä lisäämään yrityksen tunnettavuutta. Yrityksillä on myös mahdollisuus saada logonäkyvyyttä kirkkaan oransseista haalareistamme sponsrointia vastaan.

Instagramissa ja Facebookissa teemme julkaisuja tapahtumista, yliopiston ja laitoksen uutisista, hallitus- ja tutorhauista, työelämään liittyvistä aiheista sekä linkitämme kotisivuillamme julkaistuja ajankohtaisia tiedotteita sekä blogikirjoituksia. Ilmoitamme sosiaalisen median kanavissa myös uusista jäseneduista ja yhteistyössä pidettävistä tapahtumista. Tarjoamme yhteistyöyrityksillemme myös mahdollisuuden ilmoittaa harjoittelu- tai työpaikkoja kanavissamme.

Nettisivut ovat suuressa osassa muiden ainejärjestöjen sekä potentiaalisten hakijoiden kuin aloittavien opiskelijoiden tavoittamisessa. Myös kuukausittain julkaistavat blogipostaukset, jotka liittyvät työelämään, vaihtokokemuksiin tai opiskelijoiden omiin aiheisiin, lisäävät näkyvyyttä. Yhteistyöyrityksien logot näkyvät kaikilla alasivuilla, ja jäsenedut-osiosta on nähtävillä kaikki ajankohtaiset edut. Tarjoamme yrityksille myös tilaa blogimme puolelta.

Yhteistyön myötä yritys voi saada näkyvyyden lisäksi uusia asiakkaita, mahdollisuuden löytää timanttinen moniosaaja työyhteisöön sekä saada uusia ideoita ja inspiraatiota opiskelijoiltamme!

Yhteistyömuodot

Meillä on kirkkaan oranssit haalarit, mitkä näkyy! Mainoksen hinta määräytyy sijainnin, koon ja mahdolliseen muun yhteistyön mukaan. Haalarisponsoroinnit sovitaan vuosittain alkusyksystä.

Esittämällä jäsentarraa Emilen jäsen saa yrityksen palveluja etuhintaan. Tällä hetkellä meillä on yhteistyökumppaneina liikuntaan ja vapaa-ajan viettoon liittyviä Jyväskyläläisiä yrityksiä. Jäsenetu voi olla vuoden tai useamman mittainen sopimus, tai kertaluontoinen jonkin tapahtuman yhteydessä. Järjestämme esimerkiksi lajikokeiluja sekä liikuntahaasteen. Jäsenetuja vastaan tarjoamme esimerkiksi logonäkyvyyttä sosiaalisissa medioissamme.

Yritys voi esitellä itseään työnantajana ja palveluntarjoana, sekä tarjota mahdollisuuden opiskelijoillemme verkostoitua ja tutustua erilaisiin yrityksiin. Vierailu kasvattaa yrityksen tunnettavuutta ja tarjoaa mahdollisuuden tavata tulevaisuuden työntekijöitä. Opiskelijamme voivat tulla tutustumaan yritykseenne paikan päälle, tai yrityksen edustaja voi tulla esittelemään yritystä etäyhteydellä tai paikan päällä Jyväskylässä. Tarjoamme myös kasvatustieteen alumneille mahdollisuuden kirjoittaa urapolustaan ja nykyisestä työnantajasta blogissamme!

Emilen jäsenistö koostuu moniosaajista, joiden osaamista tarjoamme yhteistyöyrityksille. Case-harjoituksissa yritys tarjoaa esimerkiksi koulutus-, kasvatus- tai kehitystehtävään liittyvän haasteen tai haastaa opiskelijamme ideoimaan uudenlaisen toiminnan, menetelmän tai konseptin yritykselle. Yritys pääsee hyödyntämään opiskelijoidemme osaamista, kun taas opiskelijamme tarjoaa yritykselle innovatiivisia ratkaisuja ja uusia näkökulmia. Opiskelijat pääsevät harjoitusten avulla soveltamaan osaamistaan, tutustumaan yrityksen toimialaan, sekä he saavat arvokasta osaamista ja kokemusta työelämää ajatellen.

Emilessä on talkoohenkeä! Jäsenemme ovat aktiivisia ja reippaita osallistumaan talkoisiin. Olemme kiinnostuneita suorittamaan erikseen sovittavia työtehtäviä palkkiota vastaan. Jäsenemme ovat esimerkiksi tehneet inventaariota vaatetusliikkeessä sekä toimineet kasvatusalan tilaisuuden kahvitus- ja narikkavastaavina.

Opiskelijamme ovat kiinnostuneita työllistymään omalle alalleen niin opiskeluiden aikana kuin valmistumisen jälkeen. Kasvatustieteen opintoihin kuuluu myös kahden kuukauden mittainen harjoittelu opintojen loppuvaiheessa. Yrityksellä on mahdollista löytää joukostamme vahvaa osaamista suunnittelu-, kehitys-, kasvatus- ja koulutustehtäviin. Työpaikkailmoitus voidaan jakaa sosiaalisissa medioissa ja/tai sähköpostilistallamme suoraan jäsenille!

Hallituksemme on aktiivinen ja innokas joukko moniosaajia, joiden tehtäviin ja työnjakoon voit tutustua täältä. Yritys voi tarjota hallituksellemme esimerkiksi ryhmäytymis-, virkistys- tai koulutuspäiviä.

Onko sinulla ja yrityksellänne jokin muu idea? Olemme avoimia uusille yhteistyömuodoille, sekä jo mainittujen yhteistyötapojen yhdistelylle ja muokkaamiselle!

Yhteydenotot Emile ry:n puheenjohtajalle sähköpostitse puheenjohtaja@emilery.fi

Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa


Jaettu ilo on paras ilo! Olemme kiinnostuneita järjestämään tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa. Olemme esimerkiksi osa 3MIOT- ja HerkkuApprot-järjestäjätiimejä, sekä teemme yhteistyötä Jyväskylän kasvatustieteen laitoksen ainejärjestöjen sekä koko Suomen yleis- ja aikuiskasvatustieteen ainejärjestöjen kanssa. Olemme avoimia uusille ideoille, joten ole rohkeasti yhteydessä!

Yhteydenotot puheenjohtajaan puheenjohtaja@emilery.fi tai tapahtumavastaaviin tapahtumavastaava(at)emilery.fi.

Yhteistyössä


Advertisement