hallitus@emilery.fi
Y-tunnus: 2881885-9

Laskut talousvastaavalle
talousvastaava@emilery.fi

Emile ry
Kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto